Teste : prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu

1
20
2
21
3
22
4
- Test, cls. a VII-a (click...)
23
5
24
6
25
7
26
8
- Test - "Fabula" (click...)
27
9
- Test - cls. 6 (click...)
28
10
29
- Test fonetică (click...)
11
30
- Test vocabular (click...)
12
31
- Test semantică (click...)
13
32
- Test, cls a V-a (click...)
14
- Test - clasa a V-a (click...)
33
15
34
16
35
17
36
18
37
- Numeralul (click...)
19
38
- Test verbul (click...)