Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

 

Subiect propus pentru olimpiada de limba şi literatura română,
Concursul Ionel Teodoreanu
cls. a V-a, faza zonală, februarie 2009


„Prunii deşteptaţi din toropeala verii deschid ochii vineţi, aiuriţi. Merele şi perele fug de prin aşternutul crengilor, zugrăvindu-şi chipurile colorate pe feţele frunzelor, ca să nu observe nimeni fuga, dar vântul descoperă înşelăciunea şi mânios, în căutarea lor, se uită pe ferestre, le vede şi le cheamă prin horn. Gutuile îngălbenesc de spaimă..., păsările s-au împrăştiat şi vara s-a rătăcit departe.“
(Basmul toamnei, Ionel Teodoreanu)
I.  (50 de puncte)
Pornind de la mesajul textului citat, scrie o compunere de 15-20 de rânduri. În redactarea compunerii vei avea în vedere următoarele cerinţe:
-  vei surprinde mesajul textului 6 p
- vei respecta cele trei părţi ale unei compuneri: introducere, cuprins şi încheiere 6 p
-  vei ţine cont de raportul dintre realitate şi ficţiune zugrăvit în text. 8 p
-vei surprinde modul de expunere folosit în text şi procedeele artistice utilizate de scriitor (imagini artistice şi figuri de stil) 10 p
-vei prezenta, într-o manieră personală, tema propusă 10 p
Se vor acorda 10 p pentru redactare (respectarea numărului de rânduri – minim 15, ortografie şi punctuaţie)

II. (20 puncte)
Citeşte cu atenţie textul citat (Basmul toamnei, Ionel Teodoreanu) şi răspunde la următoarele cerinţe:
1. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului frunză (patru derivate) 2 p.
2. Arată câte litere şi sunete au cuvintele: înşelăciunea, cheamă 4 p.
3. Transcrie un cuvânt ce conţine diftong , pecizându-i sinonimul 4 p
4. Precizează la substantivul vântul: cazul, funcţia sintactică şi dacă este sau nu articulat 4 p
5. Identifică modul şi timpul verbului deschid, apoi alcătuieşte un enunţ în care să fie folosit la modul condiţional, timpul perfect, persoana I, numărul singular şi un alt enunţ în care să fie folosit la modul indicativ, timpul mai mult ca perfect, persoana I, plural 6 p

III. (40 puncte)
Consideră toamna un personaj dintr-un basm. Alcătuieşte un basm de 25-30 de rânduri respectând următoarele cerinţe:
-vei propune un titlu potrivit basmului 2 p
- originalitatea basmului 4 p
- vei respecta cele trei părţi ale unei compuneri: introducere, cuprins şi încheiere utilizând toate modurile de expunere studiate (descrierea, naraţiunea şi dialogul) 6 p
- folosind dialogul vei contura două personaje fabuloase, vântul şi toamna. 8 p
- vei surprinde elemente specifice basmului (o formulă introductivă şi o formulă de încheiere specifică basmului, lupta dintre bine şi rău, vei folosi fantasticul, trei (număr fatidic) probe iniţiatice) 10 p
Se vor acorda 10 p pentru redactare (respectarea numărului de rânduri – minim 15, ortografie şi punctuaţie)

Se acordă 10p. din oficiu.
Punctaj total: 120 p
Timp de lucru 2 ore.

 

 

Barem de corectare şi notare

  1.  (50 p.)

-  vei surprinde mesajul textului 6 p (se acordă 3 p dacă mesajul textului e surprins parţial şi 6 p pentru surprindera mesajului cu exemplificare pe text)
- vei respecta cele trei părţi ale unei compuneri: introducere, cuprins şi încheiere 2 x 3 - 6 p
-  vei ţine cont de raportul dintre realitate şi ficţiune zugrăvit în text. 8 p (se acordă 4 p pentru pecizarea  sumară a raportului dintre realitate şi ficţiune şi 4 p pentru explicarea raportului dintre realitate şi ficţiune cu exemple din text)
- vei surprinde modul de expunere folosit în text şi procedeele artistice utilizate de scriitor (imagini artistice şi figuri de stil) 10 p: descriera -2 p; imagini artistice: ex. vizuale, cromatice (minim 2)- 4 p; figuri de stil (minim 2) 4 p; precizarea utilizării unui procedeu artistic – 1 p citarea acestuia – 1 p (ex.  imagine cromatică 1 p, ochii vineţi 1 p)
- vei prezenta, într-o manieră personală, tema propusă 10 p (se acordă punctajul maxim pentru originalitate, pentru o interpretare mai puţin originală 5 p )
Se vor acorda 10 p pentru redactare:
- Respectarea numărului de rânduri – minim 15 (5 p);
-Ortografie şi punctuaţie (5 p) - pentru două greşeli se scade 1 p, dacă sunt mai mult de zece greşeli nu se vor acorda cele 5 p

II. (20 p)
1. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului frunză (patru derivate): ex. frunzuliţă, desfrunzit, înfrunzit, frunzar (0,5 p x4- 2 p.)
2. Arată câte litere şi sunete au cuvintele: înşelăciunea: 12l şi 11s, 2 p; cheamă 6l şi 4s, 2 p – T 4 p.
3. Transcrie un cuvânt ce conţine diftong , pecizându-i sinonimul: ex. diftong toropeala 2 p; sinonimul 2 p – somnolenţă,  apatie,  moleşeală, arşiţă, dogoare, zăpuşeală ( T 4 p)
4. Precizează la substantivul vântul: cazul, funcţia sintactică şi dacă este sau nu articulat 4 p: nominativ 2 p, subiect 2 p, articulat cu articolul hotărât (l) 1 p.
5. Identifică modul şi timpul verbului deschid, apoi alcătuieşte un enunţ în care să fie folosit la modul condiţional, timpul perfect, persoana I, numărul singular şi un alt enunţ în care să fie folosit la modul indicativ, timpul mai mult ca perfect, persoana I, plural 6 p
mod ind., prezent 2 p (1p x 2)
Aş fi deschis sufletul la auzul veştilor. (1 p utilizarea modului şi timpului – 0,5x 2; 1 p pers. şi nr.)
Noi deschiseserăm geamul. (1 p utilizarea modului şi timpului – 0,5x 2; 1 p pers. şi nr.)
 
III. (4o p)
-vei propune un titlu potrivit basmului 2 p (1 p. pt. un titlu obişnuit şi 1 p. pt. un titlu original)
- originalitatea basmului (4 p originalitatea textului şi 2 p. pentru o compunere mai puţin originală)
- vei respecta cele trei părţi ale unei compuneri: introducere, cuprins şi încheiere 1 p; utilizând toate modurile de expunere studiate (descrierea 2 p naraţiunea 2 p şi dialogul 1 p)-  total 6 p
- folosind dialogul vei contura două personaje fabuloase, vântul şi toamna. 8 p: vei creea personajele fabuloase folosind personificarea 4p, utilizarea dialogului 2p, precizarea unor caracteristici a acestora 2p
- vei surprinde elemente specifice basmului (o formulă introductivă 1 p şi una de încheiere specifică basmului 1 p, lupta dintre bine şi rău 2 p, numărul fatidic trei – probele iniţiatice 3 p, folosirea fantasticului 3p) 10p
- Respectarea numărului de rânduri – minim 25 (5 p);
- Ortografie şi punctuaţie (5 p) - pentru două greşeli se scade 1 p, dacă sunt mai mult de zece greşeli nu se vor acorda cele 5 p

Se acordă 10p. din oficiu.
Timp de lucru 2 ore.