Ana-Cristina Popescu :

CURRICULUM-VITAE

Ana Cristina POPESCUNUMELE: POPESCU (fostă Mîţu)

PRENUMELE: ANA-CRISTINA

DATA ȘI LOCUL NAŞTERII: CARANSEBEŞ - 24.07.1976

NAŢIONALITATE: Română

LIMBA MATERNĂ: Română

RELIGIE: Ortodoxă

E-mail: Elzumina@yahoo.com

Site: www.elzumina.ro

LOCUL DE MUNCĂ VIZAT / DOMENIUL OCUPAŢIONAL: profesor titular la Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 3, Oţelu Roşu, Judeţul Caraş-Severin.

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

 1. Prin transfer de la 1 septembrie 2002 şi până în prezent activez ca profesor titular la Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 3, Oţelu Roşu, Judeţul Caraş-Severin
 2. Şef Comisie metodică „Limbă şi comunicare“ începând cu 1 septembrie 2008 şi până în prezent la Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 3 Oţelu Roşu
 3. Şef Comisie metodică „Limbă şi comunicare“ la Grup Şcolar Sânnicolau Mare, judeţul Timiş
 4. Începând 1 septembrie 2001 a încetat detaşarea fapt pentru care am preluat catedra de Limba şi Literatura Română de la Grup Şcolar din Sânnicolau Mare, judeţul Timiş, unde eram titulară, până la 1 septembrie 2002
 5. Detaşată pe catedra de Limba şi Literatura Română, Limba Franceză şi Religie la Şcoala cu clasele I-VIII, Beba Veche, judeţul Timiş, în perioada 1 septembrie 1999- 1 septembrie 2001
 6. Titularizare pe catedra de Limba şi Literatura Română la Grup Şcolar din Sânnicolau Mare, judeţul Timiş, în iulie 1999
 7. Absolventă a Facultăţii de Litere, Filosofie şi Istorie din cadrul Universităţii de Vest, Timişoara şi Licenţiată în sesiunea iunie 1999
 8. Master – Managementul educaţional, 2007

EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

 1. Gradul Didactic I, 2009
 2. Curs de formare „Prevenirea violenţei în mediul şcolar“, 24 ore, 19-22 ianuarie 2009
 3.  Participare la Programul naţional de dezvoltare a competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (DeCeE) 2008
 4. Curs de formare „Prevenirea consumului de stupefiante“, 24 ore 4-10 dec. 2008
 5. Master – Managementul educaţional, 2007
 6. Cursuri de Consiliere şi orientare educaţională pentru diriginţi în perioada noiembrie 2006
 7. Cursul Promovarea Metodelor Alternative Educaţionale Non-violente în perioada martie 2006
 8. Cursuri de Formare profesională în vederea utilizării Ael şi elaborării materialelor educaţionale pentru Ael în perioada februarie 2006
 9. Gradul II în sesiunea august 2005
 10. Definitivat în august anul  2001

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 1. Membru în Comisia de distribuire şi gestionare a manualelor şcolare începând cu 12.10.2005 până în 31.10.2009 la Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 3 Oţelu Roşu
 2. Responsabil cu biblioteca şcolii începând cu 1 septembrie 2006 şi până în prezent la Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 3 Oţelu Roşu
 3. Responsabil cu biblioteca şcolii în perioada 2001-2002 la Grup Şcolar, Sânnicolau Mare, judeţul Timiş
 4. Ore suplimentare în cadrul şcolii cu elevii din clasele terminale
 5. Ore suplimentare în cadrul şcolii cu elevii pentru obţinerea de performanţe la olimpiadele şcolare
 6. Medidaţii cu elevii claselor terminale în vederea susţinerii examenelor în cadrul şcolii
 7. Şedinţe cu părinţii rezolvând şi problemele de natură organizatorică
 8. Profesor corector la Olimpiade Şcolare
 9. Profesor corector la Testare Naţională
 10. Profesor supraveghetor la Bacalaureat, olimpiade şcolare la alte discipline
 11.  schimb de experienţă cu profesori de la Grup Şcolar Industrial Oţelu Roşu; (prof. Giurcă Simona Petronela – despre creaţiile literare ale elevilor; Corici Marciana – vizitarea muzeului din incinta liceului menţionat).

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE:

 1. coordonez şi particip la spectacole artistice ale elevilor de la Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 3 Oţelul Roşu; (cu tematică: eminesciană, istorică, bucuria primăverii, omagiu mamei, omagiu dascălului, ziua copilului, cu tematică religioasă: a Crăciunului şi a Paştelui)
 2. în perioada 2002-2003 am organizat serbări religioase cu ocazia sfintelor sărbători la bisericile ortodoxe din Oţelul Roşu
 3. îm perioada 1999-2001 am organizat concursuri şi spectacole religioase la biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din localitatea Beba Veche, judeţul Timiş.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE: (organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane, excursii la nivel internaţional, naţional, interjudeţean, interşcolar)

 1. în perioada 1999-2001 am organizat excursii şcolare; Timişeni Şag, Timişoara şi Mănăstirea Hodoş-Bodrog
 2. în perioada 2003-2004 am organizat excursie şcolară la Mănăstirea Sfânta Treime pe raza localităţii Glimboca
 3. în perioada 2004-2005 am organizat două excursii şcolare la Mănăstirea Teiuş-Caransebeş şi Muzeul Regimentului de Graniţă Caransebeş
 4. Excursie la Timişoara, 19. 10. 2007, Pe urmele strămoşilor
 5. Excursie la mănăstirea Brebu
 6.  Participare la Simpozionul Didactica Internaţional ediţia a XIX-a, 29. 05. 2010, Creativitatea în Curriculumul Şcolar
 7. Participare la Simpozionul Didactica Internaţional ediţia a XVIII-a, 16. 05. 2009, Creativitatea în Curriculumul Şcolar
 8. Participare la Simpozionul Didactica Internaţional ediţia a XVIII-a, 16. 05. 2009, Creativitatea în Curriculumul Şcolar
 9. Diplomă pentru prezentarea lucrării Rolul profesorului de limba română în stimularea aptitudinilor elevilor spre creaţie literară în cadrul Simpozionului Didactica Internaţional, Crivaia 24-25 mai 2008, Diversitatea în Curriculumul Şcolar
 10. Diplomă de participare la Simpozionul Didactica Internaţional, Crivaia 24-25 mai 2008, Diversitatea în Curriculumul Şcolar
 11. Participare la Simpozionul Didactica Internaţional, Crivaia 24-25 mai 2008, Diversitatea în Curriculumul Şcolar
 12. Diplomă de participare la Simpozionul Internaţional„Oameni de seamă ai Banatului“, Şopotul Vechi, 02.05.2009
 13. Diplomă de participare la Simpozionul Naţional „Demersuri creative în activitatea de predare-învăţare“, desfăşurat la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 3 Oţelu Roşu, 17 ianuarie 2009
 14. Diplomă de participare Simpozionul Naţional Preocupări actuale în ştiinţele educaţiei, 29 martie 2008, desfăşurat la Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 3 Oţelu Roşu
 15. Diplomă de participare la Simpozionul Naţional „Educaţia şi preocupările pedagogiei,  desfăşurat la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 3 Oţelu Roşu, 2009
 16. Diplomă de participare la Simpozionul Naţional „Tradiţie, actualitate şi perspective în cercetarea pedagogică din domeniul educaţiei, desfăşurat la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 3 Oţelu Roşu, 24 mai 2007
 17. Diplomă de participare la Simpozionul Interjudeţean „Oraşul meu-trecut, prezent şi viitor“, desfăşurat la Şcoala cu Clasele I-VIII Nicolae Titulescu/Grădiniţa cu Program Prelungit Nr 1, Caracal, jud. Olt, 11 aprilie 2009
 18. Participare la Simpozionul Tradiţii şi obiceiuri în Valea Bistrei, 2010
 19. Adeverinţă de participare la Simpozionul Interjudeţean „Oraşul meu-trecut, prezent şi viitor“, desfăşurat la Şcoala cu Clasele I-VIII Nicolae Titulescu/Grădiniţa cu Program Prelungit Nr 1, Caracal, jud. Olt, 11 aprilie 2009
 20. Am participat la spectacolul interşcolar (zonal) din 1 iunie 2007
 21. Expoziţie realizată de elevii clasei a VI-a A, HRISTOS A ÎNVIAT
 22. Vizită la Muzeul de Geografie literară şi Etnografie şi Folclor din incinta Grupului Şcolar Industrial Oţelu Roşu
 23. Organizarea şi participarea la programul eminesciana 118 ani de la trecerea în veşnicie a poetului M. Eminescu
 24. Organizarea şi participarea la programul eminesciana 118 ani de la trecerea în veşnicie a poetului M. Eminescu
 25. Participare la programul, 148 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24. 01. 1859
 26. Organizator şi participare la activitatea Marea unire-un vis secular, 1.12. 2007
 27. Am organizat şi participat la programul din ciclul eminesciana Ninge cu flori de tei, 15 ianuarie 2009
 28. Participare la serbarea Bucuriile primăverii, martie 2008, desfăşurat la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 3 Oţelu Roşu
 29. Participare la serbarea Crăciunul, prilej de bucurie şi binecuvântare sufletească, 10 decembrie 2008, desfăşurat la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 3 Oţelu Roşu
 30. Participare la serbarea Bucuria cuvintelor luminoase, 2008, desfăşurat la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 3 Oţelu Roşu
 31. Diplomă, Participare la SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI, 5-10 octombrie 2008
 32. Diplomă, Participare la SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI, 5-10 octombrie 2008
 33. Concursul de eseuri Săptămâna Educaţiei 5-10 octombrie 2008
 34.  Cerc de creaţie literară, Muguraşii
 35. Participare la realizările unor consilieri de grup pe tema Copilul cu ADHD şi dificultăţi de relaţionare
 36. Adeverinţă pentru amenajarea unei expoziţii cu vânzare a unor obiecte confecţionate în cadrul orelor de educaţie tehnologică, de cls. la care sunt dirigintă
 37. Diplomă de participare la Concursul Naţional Şcoala lui Andrei, 01. iunie, 2009
 38. Am participat la proiectul educaţional „Un îngeraş din inimă-Săptămâna jucăriei donate-Inocenţa copilăriei 02. 12. 2009
 39. Am participat la proiectul educaţional Campania regională „ Săptămâna Cartofului donat“ 07. 11. 2009.

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE:

 • Participare la concurs de poezie „Sorin Titel“ din Caransebeş în anul 2005 (în urma căruia am obţinut locul 9 dintr-un număr de 63 de candidaţi).

 

 • Publicaţii: articole şi poezie în revista eparhială a Episcopiei Caransebeşului „Foaia Diecezană“; Cerc de creaţie Literară: poezie, compuneri, eseuri. (publicaţii ale copiilor în „Foaia Diecezană“); Poezie în Foaia Diecezană a Episcopiei Caransebeşului, Anul XIII, Nr. 5-6 (147-148), pag. 5, mai-iunie, 2007, Poezie în Foaia Diecezană a Episcopiei Caransebeşului, Anul XIII, Nr. 1-2 (143-144), Poezie în Foaia Diecezană a Episcopiei Caransebeşului 11, ianuarie-februarie, 2007, Anul XIII, Nr. 3-4 (145-146), pag. 7, martie-aprilie, 2007; Articol în Foaia Diecezană a Episcopiei Caransebeşului, An. XII, Nr. 7-8 (137-138), pag. 8, iulie-august, Articol şi poezii ale elevilor în Foaia Diecezană a Episcopiei Caransebeşului An. XII, Nr. 3-4 (133-134), pag. 14-15, în pag. 15 am publicat şi câte o poezie a elevelor: Blidariu Carmen, Tiba Roxana şi Marcu Cristina, martie-aprilie, 2006, Poezie în Foaia Diecezană a Episcopiei Caransebeşului, An. XI, Nr. 11-12 (141-142), pag. 16, noiembrie-decembrie, 2006, Articol în Foaia Diecezană a Episcopiei Caransebeşului, An. XII, Nr. 1-2 (131-132), pag. 14-15, ianuarie-februarie, 2006, Articol în Foaia Diecezană a Episcopiei Caransebeşului, An. XII, Nr. 9-10 (139-140), pag. 18-19, în pag. 19 tot aici am publicat şi câte o poezie a elevelor: Preda Gabriela Dagmar, Buşu Dayana şi Băilă Diana, septembrie-octombrie, 2006, Poezie în Foaia Diecezană a Episcopiei Caransebeşului, An. XII, Nr. 5-6 (135-136), pag. 22-23, mai-iunie, 2006, anexa 239, cărţi înregistrate cu ISBN: Culegere de creaţie literară Îndrăgostiţi de poezie, ianuarie 2009, Dalami, Caransebeş, ISBN 978-973-1717-33-3, Articol despre Culegerea de creaţie literară în revista Uniunii scriitorilor Reflex 4-6/2009, ISSN 1582-361x, Lucrare Cum se realizează comunicarea în şcoală în culegerea Preocupări actuale în ştiinţele educaţiei, ISBN 978-973-7865-6, 2008, Lucrare în culegerea „Tradiţie, actualitate şi perspective în cercetarea pedagogică, Lucrare Metode de predare a limbii şi literaturii române cu aplicaţii pe proza fantastică (dublul şi strategii ale seducţiei) a scriitorului Mircea Eliade în culegera Demersuri creative de predare-învăţare, ISBN 978-606-830-13-5, 2008, Lucrare Rolul de educator al profesorului în culegerea Educaţia şi preocupările pedagogiei contemporane, ISBN 978-606-8030, 2009.

 

 • Reviste şcolare: Revista Muguraşii, an I, nr. 1, 2007, Revista Muguraşii, an I, nr. 2, 2007, Revista Muguraşii, an I, nr. 3, 2007, Revista Muguraşii, an I, nr. 4, 2007, Revista Muguraşii, an II, nr. 5, 2008, Revista Muguraşii, an II, nr. 6, 2008, Revista Muguraşii, an II, nr. 7, 2008, Revista Muguraşii, an II, nr. 8, 2008, Revista Muguraşii, an III, nr. 9, 2009.

 

 • Participare la Cercuri Pedagogice: Organizator al CERCULUI PEDAGOGIC desfăşurat în incinta Şcolii cu cls. I-VIII Nr. 3, Oţelu Roşu, 28. 04. 2009. Am susţinut o LECŢIE DESCHISĂ DE RECAPITULARE A CUNOŞTINŢELOR, ADJECTIVUL, cls. a VII-a, Organizator al CERCULUI PEDAGOGIC desfăşurat în incinta Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 3, Oţelu Roşu, 09. 11. 2007. Am susţinut o lecţie deschisă şi un referat, Participare la Cercuri Pedagogice în zonă, 10. 10. 2007, Grup Şcolar Industrial, Participare la Cercuri Pedagogice în zonă, 28. 09. 2007, Şc. cu cls. I-VIII Nr. 1, Oţelu Roşu.

 

 • Parteneriat educaţional cu librăria S.C. Diverta Oţelu Roşu, cu alte şcoli pentru descoperirea elevilor cu aptitudini artistice în vederea realizarii revistei Muguraşii, Parteneriat de colaborare cu Casa de Cultură Oţelu Roşu.

 

 • Referate, ore deschise, inspecţii pentru gradele didactice.
 • Participare şi rezultate bune la olimpiade şcolare: Câteva din rezultatele elevilor la olimpiade anii 2007-2010: (Premilu I la Concursul Naţional „Pădurea, aurul vere“, eleva Preda Cristina Elena; Participare la Concursul Cangurul, decembrie 2009 cu elevii: Barbu Daniel, Haba Beatrice, Jurma Cristina Maria, Matei Laurenţiu, Săvescu Cristina, Vigh Laura, Bachmatchi Dorel,Băilă Cristina, Diaconescu Sergio, Lazăr Răzvan, Românu Nicoleta, Avram Roxana, Barbu Cătălin, Belin Cristian, Cârstea Adrian, Dochia Nicoleta, Edereş Andrei, Hoban Dayana, Mîţu Raul, Mălăiescu Armand, Simion Simina, Tănasă Raul,  Truşcă Denis, Barbu Teofil, Boldea Petru, Cărăuşu Robert, Caranda Nicolas,  Dănilă Andrei, Drăgan Malvina, Preda Cristina, Concursul  Naţional Media Kinder: Locul I (echipajul  Olimpicii: Barbu Daniel, Preda Cristina, Haba Beatrice); Locul II (echipajul Angel: Tilneac Bianca, Stan Evelina, Bratu Gheorghe); Locul III ( echipajele: Blade: Tilneac Andreea, Drăgan Claudiu, Răducan Alina şi Fulger: Spulber Mariana, Schipor Rebeca, Ciocea Daniel) şi Locul IV (echipahele: Rebelii Vigh Laura, Gherescu Ramona, Păduraru Cristian şi Muguraşii: Mustaţă Darius, Boldea Petronela, Trăilescu Georgian) la Concursul  Naţional Media Kinder, Olimpiada de limba şi literatura română faza regională / zonală: Premiul I, Locul I, 114p, eleva Preda Cristina Elena, Concursul G. Călinescu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală) 11. 12. 2009, Premiul I, Locul II, eleva Drăgan Alexandra Diana, 100p, Concursul G. Călinescu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală) 11. 12. 2009, Premiul I, Locul III, eleva Băilă Diana Paulina, 103p, Concursul G. Călinescu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală) 11. 12. 2009, Premiul I, eleva Haba Beatrice, 104p, Concursul G. Călinescu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală)  11. 12. 2009, Premiul I,  eleva Preda Gabriela Dagmar, 100p, Concursul G. Călinescu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală)  11. 12. 2009, Premiul II, elevul Cărăuşu Robert, 92p, Concursul G. Călinescu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală)  11. 12. 2009, Premiul II, eleva Geneanţu Florina, (95p) Concursul G. Călinescu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală)  11. 12. 2009, Premiul II, eleva Buşu Dayana, 92p, Concursul G. Călinescu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală)  11. 12. 2009, Premiul II, eleva Vladu Alina, 92, Concursul G. Călinescu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală)  11. 12. 2009, Premiul III, eleva Cerbulescu Ribana, 90p, Concursul G. Călinescu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală)  11. 12. 2009, Menţiune, eleva Drăgan Malvina, 85p, Concursul G. Călinescu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală)  11. 12. 2009, Menţiune, eleva Ilin Ana Maria, 82p, Concursul G. Călinescu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală)  11. 12. 2009, Menţiune, elev Barbu Daniel, 80p, Concursul G. Călinescu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală)  11. 12. 2009, Diplomă, eleva Românu Nicoleta, Concursul G. Călinescu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală)  11. 12. 2009, Diplomă, eleva Barbu Lidia, Concursul G. Călinescu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală)  11. 12. 2009, Diplomă, eleva Vigh Laura Izabela, Concursul G. Călinescu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală)  11. 12. 2009, Premiul I, Locul II, eleva Drăgan Alexandra Diana, 114p, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală), 21. 02. 2009, Premiul I, Locul II, eleva Preda Cristina Elena, 115p, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală), 21. 02. 2009, Premiul III, eleva Haba Beatrice, 93p, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală), 21. 02. 2009, Diplomă, eleva Schipor Rebeca, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală), 21. 02. 2009, Diplomă, eleva Barbu Lidia olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală), 21. 02. 2009, Diplomă, elev Corneanu Claudiu, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală), 21. 02. 2009, Diplomă, elev Barbu Daniel, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală), 21. 02. 2009, Menţiune, eleva Stanca Petronela, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală), 21. 02. 2009, Concursul Interdisciplinar ± Poezie: Locul II, faza regională (zonală), eleva Preda Cristina Elena, cls. a VI-a, şi s-a calificat pentru Faza Judeţeană, 04. 04. 2009, Diplomă pt. că s-a calificat la etapa judeţeană, Concursul Interdisciplinar ± Poezie, Băilă Diana Paulina, 22. 03. 2008, Diplomă pt. că s-a calificat la etapa judeţeană, Concursul Interdisciplinar ± Poezie, Preda Gabriela Dagmar, 22. 03. 2008, Premiul I, Locul I, la olimpiada de limba şi literatura română din 13.12. 2008, faza regională (zonală), eleva Jurma Cristina Maria, (nota 9,40) din clasa a VII-a, Premiul III la olimpiada de limba şi literatura română din 13.12. 2008, faza regională (zonală), elevul Cărăuşu Robert (nota 9,00), din clasa a VII-a, Premiul III la olimpiada de limba şi literatura română din 13.12. 2008, faza regională (zonală), eleva Cerbulescu Ribana (nota 9,00), din clasa a VII-a, Menţiune la olimpiada de limba şi literatura română din 13.12. 2008, faza regională (zonală), eleva Geneanţu Florina (nota 8,00), din clasa a VII-a, Menţiune la olimpiada de limba şi literatura română din 13.12. 2008, faza regională (zonală), eleva Buşu Dayana (nota 8,05), din clasa a VII-a, Menţiune la olimpiada de limba şi literatura română din 13.12. 2008, faza regională (zonală), eleva Preda Gabriela Dagmar, (nota 8,25)din clasa a VII-a, Tabel cu rezultatele olimpiadei de limba şi literatura română, faza regională (zonală), februarie  2008, cls. a VI-a, Tabel cu rezultatele olimpiadei de limba şi literatura română, faza regională (zonală), februarie  2008, cls. a V-a, Premiul I, Locul II, eleva Băilă Diana, (nota 9, 40)olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală), 23 februarie  2008, cls. a VI-a, Premiul I, Locul III, eleva Preda Cristina, (nota 9,50) olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală), 23 februarie  2008, cls. a V-a, Diplomă, calificare pe judeţ, Geneanţu Ionela, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală), 23 februarie  2008, cls. a VII-a, Premiul II, Locul III, eleva Jurma Cristina, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală), 23 februarie  2008, cls. a VI-a, Premiul III, eleva Haba Beatrice, (nota 9,00) olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală), 23 februarie  2008, cls. a VI-a, Băilă Diana, Premiul III, calificare pt. etapa judeţeană în urma olimpiadei de limba română, faza regională (zonală), 25. 02. 2007, Locul I, la olimpiada de limba şi literatura română din 25.02. 2007, faza regională (zonală), eleva Jurma Cristina Maria, (nota 9,00)din clasa a V-a, calificându-se pentru Faza Jud., În urma olimpiadei de limba şi literatura română din 25.02. 2007, faza regională (zonală), eleva Preda Gabriela, (nota 8,25) din clasa a V-a, se califică pentru Faza Judeţeană, În urma olimpiadei de limba şi literatura română din 25.02. 2007, faza regională (zonală), eleva Pădurean Ozana, (nota 8,45)din clasa a VIII-a se califică pentru Faza Judeţeană, Diplomă ce atestă că eleva Preda Gabriela Dagmar s-a calificat la Concursul Interdisciplinar ± Poezie pt. Faza Judeţeană, 25. 02. 2007, , cls. a V-a, Diplomă ce atestă că eleva Jurma Cristina s-a calificat la Concursul Interdisciplinar ± Poezie pt. Faza Judeţeană, 25. 02. 2007, cls. a V-a, Diplomă ce atestă că eleva Băilă Diana s-a calificat la Concursul Interdisciplinar ± Poezie pt. Faza Judeţeană, 25. 02. 2007, , cls. a V-a, În urma olimpiadei de limba şi literatura română din 25.02. 2007, faza regională (zonală), eleva Pădurean Ozana, din clasa a VIII-a se califică pentru Faza Judeţeană, olimpiada de limba şi literatura română, faza judeţeană: 2009-2010, cls. a VIII-a, eleva Băilă Diana, locul 10, 102 p şi eleva Preda Gabriela 94p, olimpiada de limba şi literatura română, faza judeţeană, 2009-2010, cls. a VII-a, eleva Preda Cristina 90p şi eleva Haba Beatrice 80.5p, olimpiada de limba şi literatura română, faza judeţeană, 2009-2010, cls. a VI-a, eleva Drăgan Alexandra 82p, Locul II, eleva Preda Cristina Elena, olimpiada de limba şi literatura română, faza regională (zonală) în urma căreia se califică pentru faza judeţeană unde obţine 93p, 21. 02. 2009, Concursul Interdisciplinar ± Poezie, Faza Judeţeană, 31 martie 2007, Preda Gabriela 98p, Cărăuşu Robert 93p, Băilă Diana 90p, Jurma Cristina 90p, Tănasă Raul 87p, Menţiune la olimpiada de limba şi literatura română din februarie 2008, faza judeţeană, eleva Băilă Diana Paulina, din clasa a VI-a, (nota 8,50) Diplomă de participare la etapa judeţeană, Concursul Interdisciplinar ± Poezie, Băilă Diana Paulina, 12. 04. 2008, Diplomă de participare la etapa judeţeană, Concursul Interdisciplinar ± Poezie, Preda Gabriela Dagmar, 12. 04. 2008, Participare la Concursul Naţional de Poezie „Copiii României crează“ etapa judeţeană).

 

 • Pregătirea loturilor olimpice pentru faza internaţională, naţională, interjudeţeană, judeţeană, zonală, interşcolară anii 2007-2010: (Diplomă pentru coordonarea activităţii elevilor în cadrul concursului internaţinal Poveştile Cangurului, Diplomă pentru coordonarea activităţii elevilor în cadrul Concursul  Naţional Media Kinder, Pregătirea loturilor olimpice (Drăgan Alexandra, cls. a VI-a; Preda Cristina şi Haba Beatrice, cls. a VII-a; Băilă Diana şi Preda Gabriela, cls. a VIII) pentru olimpiada de limba română, Faza Judeţeană, ianuarie 2010, Pregătirea loturilor olimpice (Drăgan Alexandra, cls. a V-a; Preda Cristina cls. a VI-a), pentru olimpiada de limba română Faza Judeţeană, martie 2009, Pregătirea loturilor olimpice pentru Concursul Interdisciplinar ± Poezie, Faza Judeţeană, Preda Cristina, cls. a VI-a, aprilie 2009, Pregătirea loturilor olimpice pentru Concursul Interdisciplinar ± Poezie, Preda Gabriela şi Băilă Diana cls. a VI-a, Faza Judeţeană , cls. a VI-a, 4 aprilie 2008, Pregătirea loturilor olimpice (Jurma Cristina, cls. a VII-a; Cărăuşu Robert şi Cerbulescu Ribana, cls. a VII-a) pentru olimpiada de limba română, Faza Judeţeană, ianuarie 2009, Pregătirea loturilor olimpice (Jurma Cristina, cls. a VI-a;Băilă Diana Paulina, cls. a VI-a şi Preda Cristina şi Haba Beatrice, cls. a V-a) pentru olimpiada de limba română, Faza Judeţeană, februarie 2008, Pregătirea loturilor olimpice (Jurma Cristina, cls. a VI-a;Băilă Diana Paulina, cls. a VI-a şi Preda Gabriela cls. a VI-a şi Pădurean Ozana, cls. a VIII-a) pentru olimpiada de limba română, Faza Judeţeană, martie 2007, Pregătirea loturilor olimpice pentru Concursul Interdisciplinar ± Poezie, Preda Gabriela, Băilă Diana, Cărăuşu Robert, Jurma Cristina Tănasă Raul cls. a V-a, Faza Judeţeană , cls. a VI-a, 31 martie 2007).

 

 • Membru al juriului (examinator-evaluator) internaţională, naţională, interjudeţeană, judeţeană, zonală / locală anii 2006-2010: (Membru în comisia de evaluare, Olimpiada de Limba şi literatura română, etapa judeţeană, 29. 03. 2008, Membru în comisia de evaluare la Olimpiada de Limba şi literatura română din 17. 03. 2007, Faza Judeţeană, Membru în comisia de evaluare la Concursul  Interdisciplinar ± Poezie din 31. 03. 2007, Faza Judeţeană, Membru în comisia de evaluare la Concursul  Interdisciplinar ± Poezie din 31. 03. 2007, Faza Judeţeană, Membru în comisia de evaluare, Olimpiade de Limba şi literatura română, etapa judeţeană, 10. 01. 2009, Membru în comisia de evaluare la Olimpiada de Limba şi literatura română din 10. 03. 2007, Faza Judeţeană, Membru în comisia de evaluare, Olimpiade de Limba şi literatura română, Faza Zonală, 12. 12.2009, Membru în Comisia de Evaluare la Concursul  Interdisciplinar ± Poezie din 04. 04. 2009, Faza Zonală, Membru în comisia de evaluare la Olimpiada de Limba şi literatura română din 25. 02. 2007, Faza Zonală, Membru în comisia de evaluare la Olimpiada de Limba şi literatura română din 19. 02. 2006, Faza Zonală.

 

 • Membru în comisia de organizare, faza internaţională, naţională, interjudeţeană, judeţeană, zonală / locală: Diplomă pentru coordonarea activităţii elevilor în cadrul concursului internaţinal Poveştile Cangurului, Diplomă pentru coordonarea activităţii elevilor în cadrul Concursul  Naţional Media Kinder, Membru în comisia de elaborare a baremelor, Olimpiade de Limba şi literatura română, Faza Zonală, 21. 02. 2009, Membru în comisia de elaborare a baremelor, Olimpiade de Limba şi literatura română, Faza Zonală, 21. 02. 2009, Supraveghetor al elevilor la Simularea Testelor Naţionale, 24. 04. 2007, Participare la simularea examenului de capacitate în calitate de profesor organizator şi evaluator, februarie 2006, Supraveghetor la olimpiada de matematică 25. 02. 2006, Supravegetor la simularea examenului de matematică, 10. 05.2006, Însoţitor al elevilor la Concursul naţional de Limba şi literatura română „Ionel Teodoreanu “, etapa judeţeană, 14. 03. 2009, Însoţitor al elevilor la Olimpiada de Limba şi literatura română, etapa judeţeană, 29. 03. 2008.

 

 • Organizarea şi participarea la concursuri şi festivaluri la nivel interşcolar: Premiul I , Jurma Cristina  pt. participarea la Concursul de eseuri „Cine ştie câştigă“, din cadrul zilelor Tiberiu Boşcaiu, 13.05.2008, cls. a VI-a, Premiul II, Haba Beatrice, cls. a V-a, pt. participarea la Concursul de eseuri „Cine ştie câştigă“, din cadrul zilelor Tiberiu Boşcaiu, 13.05.2008, Premiul III, Băilă Diana, cls. a VI-a, pt. participarea la Concursul de eseuri „Cine ştie câştigă“, din cadrul zilelor Tiberiu Boşcaiu, 13.05.2008, Diplomă Eminesciana, Premiul I, Concurs de referate „Ninge cu flori de tei“, Vigh Laura, Diplomă Eminesciana, Premiul I, Concurs de referate „Ninge cu flori de tei“, Drăgan Malvina, Diplomă Eminesciana, Premiul I, Concurs de referate „Ninge cu flori de tei“, Băilă Diana Pulina, Diplomă Eminesciana, Premiul I, Concurs de referate „Ninge cu flori de tei“, Geneanţu Florina, Diplomă Eminesciana, Premiul I, Concurs de referate „Ninge cu flori de tei“, Simion Simina, Diplomă Eminesciana, Premiul I, Concurs de referate „Ninge cu flori de tei“, Haba Beatrice, Diplomă Eminesciana, Premiul I, Concurs de referate „Ninge cu flori de tei“, Preda Critina, Diplomă Eminesciana, Premiul I, Concurs de referate „Ninge cu flori de tei“, Drăgan Alexandra, Diplomă Eminesciana, Premiul II, Concurs de referate „Ninge cu flori de tei“, Buşu Dayana, Diplomă Eminesciana, Premiul II, Concurs de referate „Ninge cu flori de tei“, Belin Cristian, Diplomă Eminesciana, Premiul II, Concurs de referate „Ninge cu flori de tei“, Diaconescu Sergio, Diplomă Eminesciana, Premiul III, Concurs de referate „Ninge cu flori de tei“, Tănasă Raul, Diplomă Eminesciana, Premiul III, Concurs de referate „Ninge cu flori de tei“, Barbu Daniel, Diplomă Eminesciana, Menţiune, Concurs de referate „Ninge cu flori de tei“, Haralambie Cristian, Diplomă Eminesciana, Menţiune, Concurs de referate „Ninge cu flori de tei“, Gherescu Ramona.

 

 • Promovabilitatea elevilor la Testele Naţionale a fost de 100%, 2007, în anul şcolar 2008-2009, promovabilitatea elevilor la Tezele cu subiect unic (semestrul I şi II) a fost 100%,  promovabilitatea elevilor la Evaluarea Naţională a fost de 100%, 2010.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE:

 1. începând cu 2004 şi până în prezent activez în cadrul slujbelor divine la strană, biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de mir“ –  cartier Nord din Caransebeş.
 2. îm perioada 1999-2001 am condus corul bisericii din localitatea Beba Veche, judeţul Timiş;

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE:
Franceză – scris, citit, vorbit.
Germană – citit

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE:
Programe soft operare: Word, Ael, ACDS, Corel 12, Microsoft PowerPoint
Începătoare soft operare: Adobe Photoshop CS 2;

La 1 septembrie 2009 am împlinit 10 ani de profesorat.