Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Teste propus pentru olimpiada de lb. rom.
prof. Ana-Cristina Popescu, cls. a VII-a

 

 

Spânzurat de aer printre ramuri
se frământă în mătasea-i
un păianjen.
Raza lunii
l-a trezit din somn.
Ce se zbate? A visat că
raza lunii-i fir de-al lui şi
cearcă-acum să se urce
până-n ceruri, sus, pe-o rază.
Se tot zbate îndrăzneţul
şi s-azvârle.
Şi mi-e teamă
c-o să cadă – visătorul.

Visătorul, Lucian Blaga

 

Fluture, tu, pe unde prin perdea
Putuşi intra-n chilia mea?
Ce ştiri mi-aduci din primăvară,
Frumosule de catifea solară?
Echer plăpând te-ai şi prins de părete,
Uitându-te la cărţi şi la caiete
Cu ochii – aprinşi ca jarul de rubin
Ai şi tu o chemare? Ai şi tu un destin?

Deschideţi-i ferastra dintre ramuri
Să nu-şi lovească frăgezimea-n geamuri.
Puiul luminii caută-ntr-afară.
Lovit în frunte poate să şi moară,
Aci, în foişorul nostru din cărare,
Unde nici nimeni, nici nimic nu moare,
Decât pe înserate vreo stea sau câte-o floare.

Fluture, tu, Tudor Arghezi

 

<><><>

 

Alege una dintre variantele de subiect propuse mai jos și răspunde corect tuturor cerințelor formulate în sarcinile de lucru. (90 de minute)

VARIANTA I
a.) Lectura – 80 de puncte
I. Înţelegerea textului ( 16 puncte)
1. Explică semnificaţia titlului la ambele poezii. (4 p.)
2.Explică în maxim zece rânduri care este mesajul ambelor poezii.(12 p.)
II. Scriere despre textul literar (25 de puncte)
Într-o compunere de 15 – 20 de rânduri, prezintă trăsăturile operei lirice, având în vedere prezenţa eului liric în text, mod de expunere, procedee artistice şi  utilizând, pentru exemplificare, secvențe din ambele poezii.
III. Scriere imaginativă (25 de puncte)
Valorificând mesajul fiecăruia dintre cele două poezii, alcătuieşte o compunere descriptivă, de cel puțin 25 de rânduri, în care să utilizezi următoarele secvențe din textele propuse: visătorul, raza lunii, catifea solară, echer plăpând, jarul de rubin, destin.
Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:
- propunerea unui titlu sugestiv ;
- respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii;
- utilizarea descrierii ca mod de expunere;
- introducerea în compunere a tuturor structurilor indicate ;
- valorificarea valorii expresive a părților de vorbire într-un text descriptiv.
- respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie, aşezarea în pagină a textului, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat.
REDACTARE (pentru ambele compuneri – II și III: 14 puncte)
b) practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte)
1. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele flutur şi floare să fie utilizate cu sens figurat. (4 p.)
2.Transcrie din al doilea text un cuvânt format prin schimbarea val. gram. şi unul compus. 6p
c) elemente de construcţie a comunicării (20 puncte)
1. Arată în trei enunţuri omonimia cuvântului i (6 p.)
2. Transcrie un verb la diateza activă şi unul la diateza reflexivă. (6 p.)
3. Dă exemple de expresii care să conţină cuvântul ochi.(8 p.)
10 puncte se acordă din oficiu
VARIANTA a II-a
a.) Lectura – 80 de puncte
I. Înţelegerea textului ( 16 puncte)
1. Precizează două caracteristici comune ale celor două poezii propuse. (4 p.)
2. În cel mult 10 rânduri, explică valoarea stilistică a verbelor din ambele texte. (12 p.)
I. Scriere despre textul literar (25 de puncte)
Într-o compunere de 15 – 20 de rânduri, prezintă trăsăturile operei lirice, având în vedere prezenţa eului liric în text, mod de expunere, procedee artistice şi  utilizând, pentru exemplificare, secvențe din ambele poezii.
II. Scriere imaginativă (25 de puncte)
Valorificând mesajul fiecăruia dintre cele două poezii, alcătuieşte o compunere descriptivă, de cel puțin 25 de rânduri, în care să utilizezi următoarele secvențe din textele propuse: visătorul, raza lunii, catifea solară, echer plăpând, jarul de rubin, destin.
Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:
- propunerea unui titlu sugestiv ;
- respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii;
- utilizarea descrierii ca mod de expunere;
- introducerea în compunere a tuturor structurilor indicate ;
- valorificarea valorii expresive a părților de vorbire într-un text descriptiv;
- respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie, aşezarea în pagină a textului, utilizarea unui stil adecvat acestui tip de compunere.
REDACTARE (pentru ambele compuneri – II și III: 14 puncte)
b) practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte)
1. Transcrie din text câte un verb pentru fiecare conjugare(4 p.)
2. Transcrie din text două cuvinte care să conţină diftong şi un cuvânt derivat 6p
c) elemente de construcţie a comunicării (20 puncte)
1. Explică semnificaţia sintagmei echer plăpând(6 p.)
2. Alcătuieşte enunţuri în care verbul a chema să fie trecut pe la toate trei diatezele. (6 p.)
3. Arată polisemia cuvântului a cădea, patru enunţuri.((8 p.)
10 puncte se acordă din oficiu

 

Barem de corectare şi notare


VARIANTA I
a.) Lectura – 80 de puncte
I. Înţelegerea textului ( 16 puncte)
1. Explică semnificaţia titlului la ambele poezii. (4 p.) Se acordă (2 p) pentru abordarea sumară a semnificaţiei titlui la ambele poezii şi (4 p) dacă elevul observă că în poezia Visătorul , titlul punctează curajul micii vietăţi de a transforma visul în realitate, iar în poezia Fluture, tu, titlul este o adresare directă a eului liric către micuţa vietate. Se acordă (1 p) pentru explicarea sumară a semnificaţiei titlului unei singure poezii.
2.Explică în maxim zece rânduri care este mesajul ambelor poeziiÎn poezia Visătorul mesajul are ca temă curajul de a te autodepăşii, concretizat în zbuciumul paianjenului de a se înălţa până la ceruri, iar în poezia Fluture, tu mesajul e sentimentul de milă  a eului liric pentru soarta micii vieţuitoare care s-a rătăcit în camera lui. Se acordă 4 p dacă elevul s-a exprimat corect şi nu are greşeli de ortografie şi 8 p pentru explicarea mesajului, dacă mesajul este prezentat sumar se acordă doar 4 p, se acordă 2p pentru explicarea sumară a  mesajului dintr-o singură poezie(12 p.)
II. Scriere despre textul literar (25 de puncte)
Într-o compunere de 15 – 20 de rânduri, prezintă trăsăturile operei lirice, având în vedere prezenţa eului liric în text, mod de expunere, procedee artistice şi  utilizând, pentru exemplificare, secvențe din ambele poezii. Mărcile eului liric cu exemple din ambele texte 6 p (ex. 3p mi- +3p mea, mi-), se acordă 2p pentru precizarea modului de expunere şi 6 p pentru precizarea modului de expunere cu exempificări pe ambele texte, se acordă 7 p pentru surprindera corectă a mesajului celor două poezii, abordarea sumară 3 p, se acordă 10 p pentru identificarea şi explicarea rolului procedeelor artistice în ambele poezii – ex. pentru identificarea a două metafore sau a unei comparaţii şi o metaforă , sau a două imagini vizualese acordă 1 p, iar dacă sunt şi explicate2 p
III. Scriere imaginativă (25 de puncte)
Valorificând mesajul fiecăruia dintre cele două poezii, alcătuieşte o compunere descriptivă, de cel puțin 25 de rânduri, în care să utilizezi următoarele secvențe din textele propuse: visătorul, raza lunii, catifea solară, echer plăpând, jarul de rubin, destin.
Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:
- propunerea unui titlu sugestiv ; 4p, titlu obişnuit 2 p
- respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii; 4p, respectare parţială 2 p
- utilizarea descrierii ca mod de expunere; 3 p
- introducerea în compunere a tuturor structurilor indicate 6 p, 1 p pt fiecare
- valorificarea valorii expresive a părților de vorbire într-un text descriptiv 4p
- respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie, aşezarea în pagină a textului, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. 4 p
REDACTARE (pentru ambele compuneri – II și III: 14 puncte)
b) practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte)
1. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele flutur şi floare să fie utilizate cu sens figurat. (4 p.)
Variante de răspuns: Ionel are fluturi în stomac. 2 p; Ion e în floarea vârstei. 2 p
2.Transcrie din al doilea text un cuvânt format prin schimbarea val. gram (variante de răspuns: mea, frumosule etc 3p - şi un cuv. compus. 3p – ca de ex. decât, primăvară
c) elemente de construcţie a comunicării (20 puncte)
1. Arată în trei enunţuri omonimia cuvântului i (6 p.) 2 p fiecare enunţ. 1 p pt enunţ, 1 p pt precizarea părţii de vorbire
Variante de răspuns: I-am dat un cadou. pron. personal
Afară-i frig. verb cop.
I, m-am ars. interjecţie
2. Transcrie un verb la diateza activă şi unul la diateza reflexivă. (6 p.) 3p diateza activă – ex a visat şi 3 p diateza reflexivă – ex se frământă
3. Dă exemple de expresii care să conţină cuvântul ochi. 2 p fiecare exemplu, variante de răspuns: are ochi doar pentru el, a fii cu ochii în patru, ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte, cine nu deschide ochii, deschide punga(8 p.)
10 puncte se acordă din oficiu

VARIANTA a II-a

a.) Lectura – 80 de puncte
I. Înţelegerea textului ( 16 puncte)
1. Precizează două caracteristici comune ale celor două poezii propuse. 2p precizarea unei singure caracteristici de exempu eul liric surprinde destinul micilor vietăţi (4 p.)
2. În cel mult 10 rânduri, explică valoarea stilistică a verbelor din ambele texte. 6 p pentru exprimare, ortografie şi încadrare şi 6 p pentru comentariu (ex. Prin folosirea verbelor la modul conjunctiv în ambele poezii, eul liric accentuează dorinţa, visul micii vietăţi în urmărirea destinului: să nu-şi lovească, s-azvârle …, folosirea verbelor la diateza reflexivă…)(12 p.)
II. Scriere despre textul literar (25 de puncte)
Într-o compunere de 15 – 20 de rânduri, prezintă trăsăturile operei lirice, având în vedere prezenţa eului liric în text, mod de expunere, procedee artistice şi  utilizând, pentru exemplificare, secvențe din ambele poezii. Mărcile eului liric cu exemple din ambele texte 6 p (ex. 3p mi- +3p mea, mi-), se acordă 2p pentru precizarea modului de expunere şi 6 p pentru precizarea modului de expunere cu exempificări pe ambele texte, se acordă 7 p pentru surprindera corectă a mesajului celor două poezii, abordarea sumară 3 p, se acordă 10 p pentru identificarea şi explicarea rolului procedeelor artistice în ambele poezii – ex. pentru identificarea a două metafore sau a unei comparaţii şi o metaforă , sau a două imagini vizualese acordă 1 p, iar dacă sunt şi explicate2 p
III. Scriere imaginativă (25 de puncte)
Valorificând mesajul fiecăruia dintre cele două poezii, alcătuieşte o compunere descriptivă, de cel puțin 25 de rânduri, în care să utilizezi următoarele secvențe din textele propuse: visătorul, raza lunii, catifea solară, echer plăpând, jarul de rubin, destin.
Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:
- propunerea unui titlu sugestiv ; 4p, titlu obişnuit 2 p
- respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii; 4p, respectare parţială 2 p
- utilizarea descrierii ca mod de expunere; 3 p
- introducerea în compunere a tuturor structurilor indicate 6 p, 1 p pt fiecare
- valorificarea valorii expresive a părților de vorbire într-un text descriptiv 4p
- respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie, aşezarea în pagină a textului, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. 4 p
REDACTARE (pentru ambele compuneri – II și III: 14 puncte)
b) practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte)
1. Transcrie din text câte un verb pentru fiecare conjugare, 1 p fiecare conjugare, ex se frământă –conj I, să cadă –conj II, se zbate- conj III, a trezit – conj IV(4 p.)
2. Transcrie din text două cuvinte care să conţină diftong şi un cuvânt derivat 2 p fiecare cuv. (cuv cu diftong ex floare, moare; cuv derivat înserate 6p
c) elemente de construcţie a comunicării (20 puncte)
1. Explică semnificaţia sintagmei echer plăpând 2 p dacă preciazează că e o metaforă, 4 p dacă arată că metafora descrie făptura micii vietăţi, 2 p explicaţie sumară(6 p.)
2. Alcătuieşte enunţuri în care verbul a chema să fie trecut pe la toate trei diatezele. (6 p.)
Diateza activă. L-am chemat la şcoală. 2 p
Diateza reflexivă: Mama îşi cheamă copiii. 2p
Pasivă: Ion a fost chemat de mama. 2 p
3. Arată polisemia cuvântului a cădea, patru enunţuri.((8 p.)
A căzut pe scări. (a picat)
A căzut examenul. (nu a promovat)
Se cade a-i acorda respect. (se cuvine)
A căzut la pace cu el. ( de acord)
10 puncte se acordă din oficiu.