Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Test, cls. a VIII-a, poezia lirică,
prof. Ana-Cristina Popescu

„Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îl încarcă;
Tresărind în cercuri albe
El cutremură o barcă.

Şi eu trec de-a lung de maluri,
Parc-ascult şi parc-aştept
Ea din trestii să răsară
Şi să-mi cadă lin pe piept;

Să sărim în luntrea mică,
Îngânaţi de glas de ape,
Şi să scap din mână cârma,

Şi lopeţile să-mi scape;

Să plutim cuprinşi de farmec
Sub lumina blândei lune -
Vântu-n trestii lin foşnească,
Unduioasa apă sune!

Dar nu vine... Singuratic
În zadar suspin şi sufăr
Lângă lacul cel albastru
Încărcat cu flori de nufăr”

- Mihai Eminescu, "Lacul"


  1. Arătaţi semnificaţia titlului poeziei. 2-3 rânduri  ( 1 p)
  2. Comentaţi valoarea stilistică a verbelor din strofele trei şi patru. 3-5 rânduri ( 1 p)
  3. Trăirile îndrăgăstitului sunt surprise în mai multe momente. Care sunt acestea? ( 1 p)
  4. Argumentaţi în 10-12 rânduri că textul citat aparţine genului liric.
  • Trăsăturile operei lirice cu aplicaţii pe text (a. prezenţa eului liric în text; b. adresarea directă a eului liric-către iubită prin pronumele ea-nu i se concretizează un portret-de ce; c. mod de expunere; d. procedee artistice; e. versificaţie; f. tema poeziei; g. motive-elemente ale cadrului natral şi cosmic) ( 3 p)
  1. Precizează cum s-au format cuvintele: cuprinşi, singuratic ( 0, 50 p)
  2. Ilustraţi în două enunţuri că epitetul albi poate să fie omograf ( 0, 50 p)
  3. Precizaţi ce fenomene fonetice (grupuri de sunete sau litere) întâlnim în cuvintele: unduioasa, ceas, ochioasă  ( 0, 90 p)
  4. Transcrie două cuvinte sinonime din text. ( 0, 50 p)
  5. Transcrie un cuvânt polisemantic din text şi arată-i sensurile în trei enunţuri ( 0, 60 p)

Notă. Se acordă 1p din oficiu.