Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Test de evaluare, cls. a VII-a
prof. Ana-Cristina Popescu

Eu mă uitam cu atenţie la acel copac despre care se spune că ar avea mâini împietrite şi ochi de argint. Împotriva lui au stat furtunile şi vântul dar nu l-au doborât.
(Măreţia copacului, prof. Popescu Ana-Cristina)
1. Desparte în silabe cuvintele: împietrit, despre, furtunile 0,50p.
2. Precizează cum s-au format cuvintele: mă, acel, împietrite, împotriva, despre 0,70p.
3. Precizează câte un sinonim contextual pentru cuvintele: doborât, mă uitam 0,70p.

4. Ilustrează în enunţuri polisemantismul cuvintelor: ochi, a spune 0,70p.
5. Alcătuieşte un enunţ cu omonimul cuvântului dar 0,70p.
6. Alcătuieşte un enunţ cu sensul figurat al cuvântului furtuna 0,70p.
7. Dă exemple de două expresii care să conţină verbul a sta 0,70p.
8. Extrage din text un verb la diateza activă şi unul la diateza reflexivă 0,70p.
9. Extrage din text câte un verb pentru fiecare conjugare, precizează dacă sunt verbe tranzitive sau intranzitive 0,70p.
10. Comentează sintagma mâini împietrite şi ochi de argint 0,70p.
11. Explică semnificaţia titlului Măreţia copacului 0,70p.
12. Alcătuieşte o legendă despre un copac, dă-i un titlu potrivit, foloseşte în compunerea ta: o loc. verbală, un verb la diateza pasivă, o hiperbolă, metafore, personificări, epitete, inversiuni, comparaţii. 1,50p.
Se acordă 1 p din oficiu.