Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Test, cls. a V-a, sem. I

1. Arătaţi cum s-au format cuvintele (derivare cu prefix sau sufix, compunere prin alăturare, contopire sau abreviere, schimbarea valorii gramaticale): 2p(0,20X10)
argintărie, frunzuliţă, neomenesc, incultră, U E, devreme, nicicând, treisrezece, floarea soarelui, frumosul
2.  Precizaţi din ce parte a vocabularului fac parte cuvintele (fondul principal lexical sau masa vocabularului – arhaisme, regionalisme, neologisme, argoul): părădaisă, agă, mişto, simbol, pădure 1p(0,20X5)
3. Găsiţi grupurile de sunete (diftong, triftong, vocale în hiat) din cuvintele: seară, cooperare, iertare, leoaică, creioane, idee, poiană, izvoare, aveau, poet 2p (0,20X10)

 

4. Câte litere şi sunete au cuvintele: cinema, ceas, chiuvetă, ghem, frige 1p (0,20X5)
5. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului pădure (cinci derivate) 0, 50p (0, 10X5)
6. Ce procedee artistice (figuri de stil – epitet, comparaţie, personificare, repetiţie, enumeraţie şi imagini artistice – vizuale, auditive, cromatice, olfactive sau motorii) întâlniţi în următoarele enunţuri: 2, 50 p (0, 62 X4)
a. Pădurea suspina şi îşi spunea povestea vântului.
b. Florile copacilor erau albe ca zăpada.
c. Fete frumoase şi flori parfumate se zăreau pe câmpia înverzită.
d. Repede, repede adunau mere, nuci şi struguri.
1p din oficiu