Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Test, poezia lirică, cls. a VIII-a

 

Frumoaso,
Ţi-s ochii-aşa de negrii încât seara
Când stau culcat cu capu-n poala ta,
Îmi pare
Că ochii tăi, adânci, sunt izvorul
Din care tainic curge noaptea peste văi,
Şi peste munţi şi peste şesuri,
Acoperind pământul c-o mare de-ntuneric.
Aşa-s de negri ochii tăi,
Lumina mea.
(Izvorul nopţii, L. Blaga)
1. Transcie din text două cuvinte antonime. 0, 20 
2. Explică titlul poeziei. 0, 30
3. Transcrie din text o inversiune şi o enumeraţie. 0, 30

 

4. În poezie elementele naturale par a se naşte din ochii iubitei, menţionează cu ce imaginii metaforice asociază poetul ochii iubitei. 0, 30p
5. Precizează ce fenomene fonetice apar în cuvintele: noaptea, ochii 0, 40
6. Cum este structurată poezia citată? 0, 50
7. Precizează cum s-au format cuvintele: frumoaso, tăi, tainic 0, 60p
8. Evidenţiază modalităţiile gramaticale la care recurge poetul pentru realizarea adresării directe. 1p
9. Precizează funcţia sintactică şi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: Că ochii tăi, adânci, sunt izvorul  1p.
10. Argumentaţi în 10-12 rânduri că textul citat aparţine genului liric.
Trăsăturile operei lirice cu aplicaţii pe text (a. prezenţa eului liric în text; b. adresarea directă a eului liric-către iubită; c. mod de expunere; d. procedee artistice; e. elemente ale cadrului natural ce se nasc din ochii iubitei, f. tema poeziei; g. versificaţie) (4, 40p)
1p din oficiu