Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Test de evaluare a cunoştinţelor dobândite în
cls. a IV-a - propus de
prof. Ana-Cristina Popescu

Redactează o scrisoare de mulţumire doamnei învăţătoare, pentru grija cu care ţi-a îndrumat paşii în viaţă. (3 puncte)
Care cuvinte au sens opus celor date: a afirma, adevăr, acceptabil, iute, a iubi, încredere, locuit, sănătos  (0,20 X 8 = 1,60 puncte)
Construieşte o propoziţie după schema: (1 punct)
S            PV          C             A             A
====   ===  ====   ====    === 
Subst.  Verb  Subst.  Subst.    Adj.

 

Analizează sintactico-morfologic cuvintele din următorul enunţ: Pe faţa lui zăreai lacrimi uscate de vântul primăverii. (0,30 X 7 = 2,10 puncte)
Alcătuieşte enunţuri cu următoarele omofone:
sau / s-au; săi / să-i; ia / i-a;
sa / s-a; la / l-a; neam / ne-am.
(0,20 X 6 = 1,20 puncte)
Întregeşte cu verbe proverbul:
„Cine... de dimineaţă, departe ...“ (0, 10 puncte)
(Se acordă 1 punct din oficiu)