Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Test, cls. a VII-a,
prof. Ana-Cristina Popescu

„Cum te găseşti, uşoară zburătoare,
Zăcând aci, pe-o margine de drum,
Şi nu dormind într-un polen de floare,
Învăluită-n aur şi parfum.

Neascultând de vântul de la stup,
Te-ai aruncat în plasa verde a zilei
Şi darurile-acum ale zambilei,
Puterile-amorţite ţi le rup.

Voind să duci tezaurul de ceară,
Te prăbuşişi din drumul cel înalt.
Cine-o să vie trupul tău de-afară
Să-l caute şi în jur să sufle cald?

Cu aripa-n ţărână şi în vis,
Strânge la piept comoara ta deplină.
Cât te iubesc, frumoasa mea albină,
Că sarcina chemării te-a ucis!“


- Tudor Arghezi, "Lumină lină"


  1. Care este mesajul poeziei? 1p
  2. Argumentaţi în 5-10 rânduri că textul citat aparţine genului liric.
  • Trăsăturile operei lirice cu aplicaţii pe text (a. prezenţa eului liric în text, b. adresarea directă a eului liric-de exemplu „uşoară zburătoare“, c. mod de expunere, d. procedee artistice, e. versificaţie) 3 p
  1. Care este figura de stil care stă la baza textului? 0, 50 p
  2. Comentează în 4-6 rânduri valoarea stilistică a verbelor din strofa a III-a. 1 p
  3. Transcrie din text două metafore. 0, 50
  4. Arată rolul adverbului de negaţie „nu“ în versul al treilea al poeziei. 1 p
  5. Precizează ce fenomene fonetice (grupuri de sunete sau grupuri de litere) întâlnim în cuvintele: zburătoare, voind, ceară, strânge, chemării. 1, 50 p
  6. Dă exemple de texte nonliterare. 0, 50 p

Notă. Se acordă 1 p din oficiu.