Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Adjectivul
I. Fişă de lucru
propusă de profesor Ana-Cristina Popescu

 

Este partea de vorbire _______care însoţeşte un _______ şi arată ________ unui obiect.
Felul adjectivelor:
După formă:
1. _________ – când îşi modifică forma în vorbire:
a) are _______ terminaţii şi are _______ forme flexionare -  la masc. şi fem., singular şi plural: ex._____________________________________________________
b) are ________terminaţii şi are _______ forme flexionare – la feminin şi masculin singular şi o formă pentru ambele genuri la plural:ex. ______________________________
c) are ___ terminaţie şi _______ forme flexionare – o singură formă pentru ambele genuri la masculin şi o singură formă pentru ambele genuri la feminin: ex._____________________
2. ______________ – când nu îşi modifică forma în vorbire: ex._______________________
După criteriul semantic:
1. ____________________________________ex._________________
2. ___________________________________________
a) adj. pronominal de___________ îssoţeşte subst. cu scopul de a preciza obiectul determinat
masculin (însumi, pers.II, sg. _______, însuşi, înşine, pers. II, pl._______, înşişi)
fem. (persI, sg._______, însemi, însăţi, înseţi, însăşi, înseşi, însene, însevă, pers. III, pl._______).
b) adjectivul pronominal ___________– înlocuieşte numărul posesorului şi al obiectului posedat.
__________ şi ___________ obiect posedat: al meu, a mea, a ta, al tău, al său, a sa.
____________ şi ___________________: ai mei, ai tăi, ale mele, ale tale, ai săi, ale sale.
_________________ şi ______________________: al nostru, al vostru, a noastră, a voastră.
__________________ şi _____________________: ai noştri, ai voştri, ale noastre, ale voastre.
c) adj. pron. _______________: înloc. numele ob. deosebindu-l de alte ob., arătând apropierea, id.şi dep. _________________ ex.________________________________
- _________________ ex. ________________________________
- _________________ ex.  ___________________________________
d) adjectivul pron. _________________– introduce prop. interogative – cine? care? ce? cât?
Caz N. ____________________________
Caz Ac. _____________________________
Caz D. __________________________________
Caz G. ___________________________________

e) adj. pronominal _______________ –face legătura între propoziţia subordonată şi regenta ei şi au aceeaşi formă ca şi pronumele ________________ (Floarea care îmi place e ghiocelul.)
f) adjectivul pronominal _____________– apare în prop. negative: ex. _____________________
g) adj. pron. _________ – nu indică precis obiectul înlocuit: ex. _________________________
3. provenite din verb la__________________ex.__________________________
provenite din verb la__________________ex.__________________________
4. provenite din_____________________ex. Apa repede îmi dă fiori.
Funcţiile sintactice ale adjectivului
Adjectivul se acordă în gen număr şi caz cu ________________ determinat şi poate îndeplini funcţiile sintactice de: ___________________ (Băiatul deştept învaţă.);
_________________________ (Fata este frumoasă.)
Gradele de comparaţie ale adjectivului:

  1. ____________: ex. _______________
  2. ______________:

- ____________ (mai puţin frumos), - _________ (la fel de frumos), - ___________ (mai frumos)

  1. superlativ:

- ______________ de superioritate: cel mai frumos,
- relativ ________________: cel mai puţin frumos;
- absolut: ex. ______________________________
Unele adjective nu au __________________________: viu, veşnic
Locuţiunile adjectivale
– __________________________ ce se comportă ca un adjectiv: om cu stare - bogat
II. 1. Identifică în textele de mai jos, adjectivele obţinute prin derivare, conversiune şi cele obţinute prin compunere:
a) Zmeii ascunseseră fetele suferinde pe drumurile pădurii întunecate.
b) El este un om cu mânie repede.
c) Are un chip îngeresc.
d) Amurgul sângeriu se prăvăli peste noi.
e) El este un om cumsecade.
2. Formulaţi adjective de la substantivele de mai jos cu ajutorul derivării: mijloc, plete, pădure, om, floare, frunză
3. Ataşează următoarelor substantive câte un adjectiv epitet: dragoste, lumânare, apă, ciocârlie
4. Numeşte prin şase adjective, aflate la diferite grade de comparaţie, principalele trăsături de caracter ale prietenului tău sau prietenei tale.
5. Alcătuieşte enunţuri în care verbul a flutura, la modul participiu şi modul supin să devină adj.
6. Analizează adjectivele din următoarele enunţuri:
Şcoala noastră este plină de elevi cuminţi.
Maria însăşi nu a zărit nicio schimbare la elevii cei mai silitori.
Cartea care ai primit-o este a băiatului acesta