Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Test - "Fabula",
prof. Ana-Cristina Popescu

 

Bivolul şi coţofana

de George Topârceanu

Pe spinarea unui bivol mare, negru, fioros,
Se plimba o coţofană
Când în sus şi când în jos.
Un căţel trecând pe-acolo s-a oprit mirat în loc:

  1. Ah ce maredobitoc!
  2. Nu-l credeam aşa de prost

Să ia-n spate pe oricine...
Ia stai frate că e rost
Să mă plimbe şi pe mine!

Cugetând aşa se trage îndărăt să-şi facă vânt,
Se piteşte la pământ
Şi deodată, zdup! îi sare
Bivolului în spinare...

Ce s-aîntâmplat pe urmă nu e greu de-nchipuit.
Apucat cam fără veste, bivolul a tresărit,
Dar i-a fost destul o clipă să se scuture, şi-apoi
Să-l răstoarne,
Să-l ia-n coarne
Şi cât colo să-l arunce, ca pe-o zdreanţă în trifoi.

  1. Ce-ai gândit tu oare javră? Au crezut-ai că sunt mort?

Coţofana, treacă-meargă, pe spinare o suport
Că mă apără de muşte, de ţânţari şi de tăuni
Şi de alte spurcăciuni

Pe când tu, potaie proastă, cam ce slujbă poţi să-mi faci?
Nu mi-ar fi ruşine mie de viţei şi de malaci,
Bivol mare şi puternic, gospodar cu greutate,
Să te port degeaba-n spate.

1.  Arătaţi cărui gen literar aparţine textul, argumentaţi
2.  Ce satirizează scriitorul G. Topârceanu în acest text?
3.  prezentaţi semnificaţia titlului.
4.  Care este morala acestei fabule?
5.  Împarte opera pe momentele subiectului
6. Ce tipuri umane întruchipează personajele fabulei?
7. Ce moduri de expunere conţine textul?

 

8. Cum se explică îndrăzneala căţelului?
9. Cum se manifestă indignarea bivolului?
10. Prin ce expresii se realizează nota umoristică?
11.  Ce figură de stil predomină în text?
12. Transcrie un epitet triplu
13. transcrie din text un atribut apozitional
14. Ce valoare morfologică au cuvintele subliniate: se, unui, ah, oricine, ia, deodată, ce, dar, alte
15.  Transcrie din text un cuvânt compus prin alăturare şi unul prin contopire
16. Explică sintagma aşa de prost.

Test fonetică-vocabular-semantică,
prof. Ana-Cristina Popescu
Text suport: Bivolul şi coţofana

1. Precizaţi ce fenomene fonetice sunt în cuvintele: ceai, ciorap, circ, ger, geam, ghirlandă, Gheorghiţă, cheamămă, ghem, cimpanzeu, vreau, biologie
2. Precizaţi cum s-au format cuvintele: înlăcrimat, astfel, zburătorul
3. Dă exemple de cuvinte compuse exprimate prin următoarele părţi de vorbire:
4. Subst. pronume, adjectiv, numeral, verb, interjecţie, conj., prep., adverb
5. Alcătuieşte enunţuri în care cuvâtul scris să fie pe rând: subst., adj., verb
6.  Precizează paronimul cuvintelor: provine, calitate
7. Alcătuieşte enunţuri cu omonimul unui cuvânt din text.
8. Dă sinonime contextuale pentru cuvintele: dobitoc, greutate, oricine
9. Antonimul cuvântului greutate, contextual
10. Transcrie patru cuv. Ce aparţin vocabularului fundamental sau fondului principal lexical
11. Alcătuieşte câmpul lexical al animalelor din text
12.  Dă exemple de locuţiuni, expresii care să conţină verbul a trece
13. Identifică tautologiile: Mama-i mamă, casa-i casă, copilul, copil o viaţă.
14. Identifică pleonasmul: Înoată în apă cu prietenul.
15. Precizează felul următoarelor cuvinte din masa vocabularului: răzeş, epidermă, mişto, păpuşoi
Test, morfologie

1. Numeste cazul subst.subliniat:Copilul este asemenea tatalui.  Precizează valoarea morfologică a cuvântului asemenea. Alcătuieşte un enunţ în care să îndeplinească altă valoare morfologică.
2. Numeste diateza vb.din propozitia:Copilul scrie temele.
3. Numeste felul adverbului din enuntul:Desigur ca vine la teza.
4. Numeste modul vb. subliniat:A plecat la cules mere.
5. Numeste fc.sintactica a vb.la infinitive din enuntul:Imi place a citi in tramvai.
6. Numeste cazul subst.subliniat:Locul de langa catedra este ocupat.
7. Numeste timpul vb.din enuntul:Tu ai să reuşesti în viaţa.