Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

Numeralul


Este partea de vorbire flexibilă care arată un număr
Felul numeralului:
1. cardinal:   a. propriu-zise: _________ (simple), ____________ (compuse)
b. _______________: înzecit, însutit
c. ____________: câte unu, câte doi
d. _____________: de două ori, de patru ori
e_____________: tustrei, tuspatru, toţi cinci
f. ________________ o doime, două pătrimi, trei procente
2_____________ (arată ordinea): primul, al doilea, a treia, cel de-al doilea
Numeralul poate îndeplini funcţia sintactică de: subiect, nume predicativ, complement, atribut. Când răspunde la întrebările (_______________________________) şi determină un substantiv îndeplineşte funcţia sintactică de atribut adjectival: Doi elevi se joacă.