Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Teză, cls. a VI-a A, sem. II, limba şi literatura română,
propusă de
prof. Popescu Ana-Cristina

„Tânărul Goe poartă un frumos costum de marinar, pălărie de paie cu inscripţia pe pamblică: le Formidable
- Vezi ce bine-i şade lui, zise mam' mare, cu costumul de marinel?
- Mamiţo, nu ţi-am spus că nu se zice marinel?
- Da cum?...
- Marinal...
- Ei, ziceţi voi cum ştiţi; eu zic cum am apucat. Aşa se zicea pe vremea mea, când a ieşit întâi moda asta la copii, marinel.
- Vezi că sunteţi proaste amândouă? Întrerupe tânărul Goe.Nu se zice nici
marinal, nici marinel!...
- Da cum, procopsitule? Întrebă tanti Miţa cu un zâmbet simpatic.
- Mariner...
- Apoi, de, n-a învăţat toată lumea carte ca dumneata! Zice mam' mare şi sărută pe nepoţel şi iar îi potriveşte pălăria de marinel.


(I. L. Caragiale D-l Goe)

 

I. Înţelegerea textului
1. Notează personajele care participă la dialog. 0. 20
2. Identifică personajul principal şi secundar din fragment. 0, 20
3. Scrie trăsăturile morale ale personajelor. (două trăsături) 0, 20
4. Ce date ni se dezvăluie în fragment referitor la portretul fizic al personajului principal ? 0, 20
5. Explică semnificaţia titlului. 0 , 20
6.  Cărui gen literar şi specii literare aparţine textul, de ce? 0, 20
7. De unde reiese umorul în text ? 0, 20
8. Ce moment al subiectului e surprins în text ? 0, 20
9. Precizează rolul virgulei în Mamiţo, nu ţi-am... 0, 20
10. Transformă vorbirea directă în vorbire indirectă. 0, 30
II. Pornind de la definiţia fabulei arată care sunt trăsăturile acestei specii literare? 0, 40p
III. Comentează pastelul Mărţişor de Ion Pillat aratând elementele specifice primăverii. 3 p
IV. Analizează cuvintele subliniate. 0, 25 p fiecare cuvânt (0.25 x 14 = 3, 50 )
1p din oficiu