Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

 

Teză la limba şi literatura română, cls. a VII-a,
prof. Ana-Cristina Popescu

 

E cald…grădina-n jurul meu
Surâde, leneşă la soare.
Frunzişul prăfuit şi greu
Îşi culcă umbra călătoare

Pe-al ierburilor câmp plăpând…
Râzând, cu capul dat pe spate,
Un mac îşi scutură pe rând
Petalele însângerate.

În sălcii vrăbiile tac,
Doar cucul cel bătrân aruncă,
Neîndemânatic şi buimac,
Chemarea-i scurtă peste luncă.

Şi din trifoiul parfumat,
Cu flori uşoare şi rotunde.
Acelaşi murmur necurmat
De greieri adormiţi răspunde…

- Otilia Cazimir, "Vară"

Se acordă 10 p din oficiu
A. Înţelegerea textului: 20 p
1. Precizează care este rima poeziei. 2 p
2. Care este tema poeziei? 2 p
3. Comentează primele două versuri ale poeziei în 3-4 rânduri. 4 p
4. Arată în 10-12 rânduri că textul citat este o descriere artistică. (pentru a arăta că este o descriere artistică e necesar să arătaţi  ce descrie (prezintă) textul, rolul figurilor de stil în poezie şi a imaginilor artistice, ce părţi de vorbire predomină la nivel morfologic, ca de exemplu: adjetive) 12 p


B. Limba română 40 p
1. Transcrie din text un cuvânt care conţine diftong şi unul care conţine hiat 2 p
2. Câte litere şi sunete au cuvintele: chemarea, sălcii, însângerate  3 p
3. Precizează cum s-au format cuvintele: neîndemânatic, chemarea, meu, necurmat, însângerate, acelaşi. 6 p
4. Precizează valoarea morfologică a cuvântului i (chemarea-i) şi arată în trei enunţuri omonimia lui 4 p
5. Transcrie un predicat verbal şi unul nominal din text. 2 p
6. Transcrie din text un verb la diateza reflexivă şi unul la diateza activă. 2 p
7. Alcătuieşte enunţuri în care verbul a scutura să fie trecut pe la toate trei diatezele (activă, reflexivă, pasivă) 3 p
8. Transcrie din text un verb la un mod nepersonal, precizându-l. Trece acest verb la modul infinitiv şi alcătuieşte enunţuri în care să îndeplinească funcţiile sintacice de: subiect, complement direct, complement indirect şi atribut verbal. 5 p
9. Transcrie din text un verb tranzitiv şi unul intranzitiv, precizează conjugarea acestora, modul şi timpul. 8 p
10. Alcătuieşte un enunţ în care să ai o locuţiune verbală, analizeaz-o. 5 p
C. Într-o compunere de 20-25 de rânduri demonstrează că o operă litrară studiată de tine la clasă este o nuvelă. (30 p) În compunerea ta ţine cont de:
- definiţia nuvelei 2 p
- semnificaţia titlului 2 p
- povetire pe momentele subiectului 10 p
- trăsăturile a unu, două personaje 4 p
- limbaj, tipuri de comic dacă reies aceste lucruri în nuvela aleasă de tine 4 p
- compunerea ta să respecte convenţiile specifice acesteia: introducere, cuprins şi încheiere 3 p
- pentru a primii punctajul de  p compunerea trebuie să fie de minim 20 rânduri, ortografie şi punctuaţie, aşezare în pagină, exprimare 5 p