Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Test fonetică şi vocabular

1. Precizaţi ce fenomene fonetice înâlniţi în cuvintele de mai jos:
toamnă
fonetice
duioşia
înţelepcinea
meu
acelea
singuratice
amândoi
sfătuiau
bântuiau
chinuite
plângeri
iernii
cinste
frumoasă
floare
aicea
iubirea
rochia
noroi
noi
vie
pisoi
toate
întortochiate
joace
culeagă
roade
vocea
deal
vestea
plângeam
îngrozitoare
picioare
broasca
cheie
treacă
naraţiune
crăiasă
scoate
coechipierii
schema
Mihaela
Echipă
orice
certăreţ
rochie
croit
chiorâş
ploioasă
mintea
târziu

2. Precizaţi cum s-au format cuvintele:
deodată
bătrânesc
copiliţă
nefiresc
dezamăgit
oricând
cumsecade
Oţelu Roşu
PSD
fugarul
împădurit
binele
3. Precizaţi sinonomele cuvintelor:
a se gândi
epuizat
vise
a spune
bucurie
prieten
4. Precizaţi antonimele cuvintelor:
hotărât
veselie
a cădea
a râde
niciunul
uşor
5. Alcătuiţi enunţuri cu omonimele cuvântelor:
ceară
vinete
roşii
păr
port
6. Alcătuiţi enunţuri cu următoarele paronime: eminent/iminent
7. Alcătuiţi enunţuri cu următoarele omofone:
nai
n-ai
ceai
ce-ai
8. Alcătuiţi enunţuri cu următoarele omografe:
déşi
deşí
9. Identifică pleonasmul: Poteca se bifurca în două şi nu ştia pe unde s-o apuce.
10. Sublinează cu o linie cuvintele monosemantice şi cu două linii cele polisemantice: băi, despre
11. Sublinează cu o linie arhaismele cu două linii regionalismele, cu trei linii cuv de argou şi cu patru linii neologismele: spahii, eternitate, cucuruz, şpagă
12. Desparte în silabe cuvintele: deodată, despre, inegal, omucidere, vreodată, preşcolar.