Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Test de evaluare a cunoştinţelor, semestrul I
cls. a V-a
propus de
prof. Ana-Cristina Popescu

Se dă textul:
„Crivăţul din miazănoapte vâjâie prin vijelie,
Spulberând zăpada-n ceruri de pe deal, de pe câmpie.
Valuri albe trec în zare, se aşterne-n lung troian,
Ca nisipurile dese din pustiul african.

Viscolul frământă lumea!...Lupii suri ies după pradă,
Alergând, urlând în urmă-i prin potopul de zăpadă.
Turmele tremură; corbii zbor vârtej, răpiţi de vânt,
Şi răchitele se-ndoaie lovindu-se de pământ.“
(Viscolul, Vasile Alecsandri)
1. Transcrie un cuvânt colectiv din text dându-i un sinonim. 0, 20p.
2. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului pământ (patru derivate).  0, 40p.

3. Transcrie din text un cuvânt care să conţină diftong  şialtul în care să găseşti vocale în hiat. 0,40p.
4. Precizează câte litere şi sunete au cuvintele: răchitele, ceruri  0,50p.
5. Alcătuieşte câmpul lexical al verbelor la modul gerunziu din text.. 0, 40p.
6. Transcrie din text două epitete. 0, 60p.
7. Alcătuieşte enunţuri în care verbul a fi să fie pe rând: verb copulativ, verb predicativ, verb auxiliar. 0, 60p.
8. Conjugă verbul trec la modul indicativ, timpurile imperfect, perfect compus şi mai mult ca perf. 0, 90p.
9. Alcătuieşte o compunere în care să comentezi prima strofă citată, în compunerea ta vei avea în vedere: mesajul strofei citate, ce tablou din natură prezintă, încadrarea ei într-un gen literar procedeele artistice utilizate de autor (figuri de stil şi imagini artistice), prezentare conţinutului, rimă, măsură, concluzii. 1 p.
10. Alcătuieşte un dialog între vânt şi corbi. 2p.
11. Pornind de la mesajul textului citat alcătuieşte o compunere în care să prezinţi un tablou de iarnă, folosind descrierea. 2p.
Se acordă 1p. din oficiu. Timp de lucru 2 ore.