Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Test, nuvela  (Două loturi, I.L.Caragiale),
clasa a VII-a, semestrul I

Se dă textul:
„- Asta e culmea!... culmea!... strigă d. Lefter, ştergându-şi fruntea de sudoare, pe când madam Popescu, consoarta sa, caută fără preget în toate părţile... Nu e şi nu e!...
- Femeie, trebuie să fie în casă... Dracu n-a venit să le ia!...
Dar ce au pierdut? Ce caută?
Caută două bilete de loterie cu cari d. Lefter Popescu a câştigat.
Însă oricine mă poate întreba:
Bine, dacă a pierdut biletele, de unde ştie d. Lefter de câştig?
E lucru simplu. Biletele le-a fost cumpărat cu bani împrumutaţi ca de cábulă, de la d. Căpitan Pandele, fiindcă-i spuseseră mulţi, când se tot plângea că n-are noroc la joc, să-ncerce să joace cu bani de împrumut... Şi a făcut învoială, pe onoare, fără de martori, să dea din câştig, dacă s-o-ntâmpla, zece la sută căpitanului.“
(Două loturi, I.L.Caragiale)
A. Literatura română
1. Arată semnificaţia titlului. 0, 30 p
2. Care este tema acestei nuvele? 0, 30 p
3. Precizează ce moment al subiectului este surprins în primele aliniate ale textului citat. 0, 30 p
4. Precizează ce moment al subiectului este surprins în ultimul aliniat al textului citat. 0, 30 p
5. Cine este naratorul în această operă? 0, 30 p
6. Ce moduri de expunere întâlnim în acest text? 0, 30 p

7. Arată de ce numele şi prenumele personajului „Lefter Popescu“  este sugestiv pentru soarta acestuia. 0, 30 p
8. Ce mijloace de caracterizare a personajului  „Lefter Popescu“  întâlnim în textul citat? 0, 30 p
9. Precizează ce tip de personaj e „Lefter Popescu“, dar „madam Popescu“. 0, 30 p
10. Demonstrează în minimum zece rânduri că textul citat aparţine speciei literare nuvela. 1, 30 p
B. Limba română
1. Arată rolul virgulei în structura „madam Popescu, consoarta sa, caută fără preget în toate părţile “. 0, 30 p
2. Arată rolul conjuncţie „şi“ în enunţul: Nu e şi nu e!... 0, 30 p
3. Precizează rolul cratimei în structura „ştergându-şi“ 0, 30 p
4. Arată ce fenomene fonetice întâlneşti în cuvintele: loterie, consoarta, oricine, zece 0, 40 p
5. Precizează cum s-au format cuvintele: consoarta, oricine 0, 40 p
6. Precizează antonimele cuvintelor: au pierdut, să dea, simplu, caută 0, 40 p
7. Găseşte o locuţiune verbală corespunzătoare verbului „a fugi“, analizeaz-o. 0, 40 p
8. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din structurile şi alcătuieşte câte un enunţ în care să-şi schimbe valoarea morfologică: „Dar ce au pierdut?“; „bani împrumutaţi“ 0, 60 p
9. Alcătuieşte enunţuri în care verbul „a căuta“ să fie trecut pe la toate trei diatezele. 0, 60 p
10. Analizează verbele subliniate din text: ştergându-şi, n-a venit, ştie, spuseseră, se plângea, să joace. 1, 30 p
Notă: Se acordă 1 p din oficiu.