Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

 

Test de evaluare, cls. a VII-a
propus de
prof. Ana-Cristina Popescu

În golul înalt de sub picioarele mele, se întindea spre răsărit noianul fără hotar al munţilor pitici, ce-şi ridicau cu sfială, parcă, piscurile lor viorii în văpaia de aur a soarelui înflăcărat; aburii uşori şi străvezi ca o reţea alburie şi subţire de aţă de paianjen împânzeau imensitatea nemărginitelor deşerte.

 

1. Precizează modul de expunere folosit în text.
2. Rescrie din text un epitet cromatic, o comparaţie.
3. Extrage din text un cuvânt care să conţină diftong, unul care să conţină hiat, unul care să conţină triftong.
4. Transcrie din text două cuvinte derivate cu prefix şi două cuvinte derivate cu sufix. Precizează dacă ai găsit un derivat parasintetic.
5. Alcătuieşte enunţuri în care verbul a ridica să aibă sensuri diferite, precizează-le. (4 enunţuri)
6. Analizaţi cuvintele subliniate din text.
7. Dă exemplu de o locuţiune verbală şi una adjectivală (nu din text).
8. Alege un verb din text şi fă enunţuri cu el trecându-l la toate cele trei diateze (pasivă, reflexivă şi activă).
9. Alcătuieşte o descriere care să conţină în introducere textul de mau sus dând un titlu potrivit.