Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Test de evaluare a cunoştinţelor, semestrul I
cls. a VI-a
propus de
prof. Ana-Cristina Popescu

„Prunii deşteptaţi din toropeala verii deschid ochi vineţi, aiuriţi.
Merele şi perele fug de prin aşternutul crengilor, zugrăvindu-şi chipurile colorate pe feţele frunzelor, ca să nu observe nimeni fuga, dar vântul descoperă înşeşăciunea şi mânios, în căutarea lor, se uită pe ferestre, le vede şi le cheamă prin horn. Gutuile îngălbenesc de spaimă..., păsările s-au împrăştiat şi vara s-a rătăcit departe.“
(Basmul toamnei, Ionel Teodoreanu)
1. Precizează cum s-au format cuvintele: fuga, îngălbenesc. 0, 50p.
2. Alcătuieşte un enunţ cu omonimul cuv.  dar. 0, 50p.

 

3. Transcrie din text un verb ce s-a format cu ajutorul verbului auxiliar a avea.0,50p.
4. Analizează verbul subliniat: să nu observe.0,50p.
5. Alcătuieşte enunţuri cu verbul a fugi la infinitiv astfel încât să îndeplinească funcţiile de subiect, nume predicativ, complement şi atribut verbal. 1p.
6. Pornind de la mesajul textului, comentează-l în şase-opt rânduri, ţinând cont şi de raportul dintre realitate şi ficţiune zugrăvit în text.1p
7. Imaginează-ţi că toamna este o prinţesă, într-o compunere de zece-doisprezece rânduri realizează portretul ei. 2p.
8. Continuă textul de mai sus alcătuind o frumoasă compunere, dă-i şi un titlu metaforic. Foloseşte în compunere figuri de stil. Compunerea să fie între 20 şi 25 de rânduri. 3p.
Se acordă 1p. din oficiu. Timp de lucru 2 ore.