Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

Recapitulare pronumele


Este pertea de vorbire flexibilă care ţine locul unui ___________________


Felul pronumelui:

1. Pronume personal - desemnează persoane şi are forme pentru toate trei persoanele, singular şi plural: eu, ___________________  caz nominativ; la acuzativ şi dativ se folosesc atât formele accentuate, cât şi cele neaccentuate: pe ________ (f. acc.  Ac.), mă, m- (f. neacc.  Ac.); ______(f. acc.  D ), îmi, mi (f. neacc.  D). Alte forme a pron. pers. sunt dânsul, dânşii.
a. Ilustraţi următoarele funcţii sintactice ale pron personal el:
subiect
nume pred
c.d.
c. i.
c.c.l.
c.c.t.
c.c.m.
complemnt de agent
atribut pronominal
b. Completaţi spaţiile libere cu formele neacc. Ale pron. Pers.
Pe ea…….cheamă mereu în faţă.
Ţie……spune numai minciuni
Pe voi…..a trimis la piaţă
Lor…….a spus deja despre excursie.
Pe mine……..vorbesc de rău.
Nouă…….se comunică programul

2. Pronumele personal de politeţe  are forme doar pentru persoana a II-a şi a III-a: ______________

3. Pronumele reflexiv: f. accentuate________  D, sine  Ac.; f. neaccentuate: îşi, şi  D, se  Ac. La persoana I şi a II-a se folosesc formele neaccentuate ale pronumelui personal  pron. reflexiv are aceeaşi persoană şi număr cu verbul: Tu te îmbraci.-p. reflexiv, El te îmbracă.  p. personal


 

4. Pronumele şi adjectivul pronominal de întărire: masculin (însumi, ________, însuşi, _________, înşivă, înşişi), feminin (însămi, însemi,_________, ________, însăşi, înseşi, însene, însevă, însele). Când determină un substantiv devine adjectiv pronominal, se acordă cu acesta în gen număr şi caz, îndeplineşte funcţia sintactică de atribut adjectival.

5. Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv  înlocuieşte numărul posesorului şi al obiectului posedat.
Un posesor şi un singur obiect posedat: ________, a mea, _________, al tău, al său, a sa.
Un posesor şi mai multe obiecte posedate: ai mei, ________, ________, ale tale, ai săi, ________.
Mai mulţi posesori şi un singur obiect posedat: al nostru, -_________, _________, a voastră.
Mai mulţi posesori şi mai multe obiecte posedate: ai noştri, ai voştri, ale noastre, ale voastre.
Obs. Pron. ai lor nu este posesiv, ci personal.

6. Pronumele şi adjectivul pronominal demonstrativ: - de________ (acesta, ăsta, cestălalt); - ____________ (acela, ăla, celălalt); - ____________ (acelaşi, aceeaşi); adj. pron. dem. acel elev.

7. Pronumele şi adjectivul pron. interogativ  introduce prop. interogative  cine? care? ce? cât?
Caz _________. Cine merge acolo?; Care vine?
Caz _________ Pe cine aştepţi?; Pe care ai ascultat?
Caz ________ Cui i-ai dat caietul?; Căruia i-ai dat notă?
Caz __________. Al cui e caietul?; Al căruia e penarul?

8. Pron. şi adj. pronominal relativ: Pronumele relativ face legătura între propoziţia subordonată şi regenta ei şi au aceeaşi formă ca şi pronumele interogative. (Floarea care îmi place e ghiocelul.)

9. Pronumele şi adjectivul pronominal negativ  apare în prop. negative: nimic, nimeni, nici unul, nicio

10. Pron. şi adj. pron. nehotărât  nu indică precis obiectul înlocuit: unul, altul, oricine, fiecare