Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Fişă de lucru – basmul propusă de
prof. Ana-Cristina Popescu

A. Pornind de la basmul popular Aleodor Împărat precizează înţelesul următoarelor expresii:
-A se topi d(e)-a-n-picioarele
-A dobândi un copil
-La marginea groapei
-A fii la ceasul morţii
-A-şi da obştescul sfârşit
-A duce pe cineva păcatul să
-A fi nevoie de cap
-A da gură
-A face legătura
-A-i râde stelele de frumoasă

B. Identifică o expresie folosită de un scriitor în operele sale, basmul cult.
C. Dă exemple de alte expresii folosite în operele fantastice.
D. Precizează sinonimele următoarelor cuvinte: stârpitură, procopseală, gloată, teafăr, a se istovi
E. Pornind de la aceste expresii alcătuiţi un basm. Trebuie să ţineţi cont şi de toate elementele specifice acestei opere literare.
Evaluarea fişei de lucru:
A. Pornind de la basmul popular Aleodor Împărat precizează înţelesul următoarelor expresii:

A se topi d(e)-a-n-picioarele - a slăbi, a se prăpădi încetul cu încetul
A dobândi un copil-a i se naşte cuiva un copil
La marginea groapei- aproape de moarte
A fii la ceasul morţii-a fii aproape de moarte
A-şi da obştescul sfârşit- a muri
A duce pe cineva păcatul să -a greşi
A fi nevoie de cap+a fi pândit de moarte
A da gură-a certa
A face legătura-a cădea la o învoială
A-i râde stelele de frumoasă- nespus de frumoasă

B. Identifică o expresie folosită de un scriitor în operele sale, basmul cult.
Scriitorul Ion Creangă în basmul cult „Harap Alb“ foloseşte expresia „a da o gură“. Ea se regăseşte şi în basmul Aleodor Împărat. Mihai Eminescu în basmul „Făt-Frumos din lacrimă“ utilizează expresia „a fi nevoie de cap“, expresie întâlnită şi în basmul Aleodor Împărat.
C. Dă exemple de alte expresii folosite în operele fantastice.
„m-ai băgat în toate grozile morţii“ - m-ai îngrozit,
„a mâna porcii la jir“ - a sforăi
D. Precizează sinonimele următoarelor cuvinte:
stârpitură - fiinţă nedezvoltată
procopseală  - căpătuială, înavuţire
gloată  - mulţime de oameni
teafăr  - sănătos
a se istovi  - a se sfârşi, a muri.