Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Test, poemul („Călin file din poveste“, M. Eminescu)

Citeşte cu atenţie textul şi rezolvă cerinţele:
„Îi foşnea uscat pe frunze poala lungă a albei rochii,
Faţa-i roşie ca mărul, de noroc i-s umezi ochii;
La pământ mai că-i ajunge al ei păr de aur moale,
Care-i cade peste braţe, peste umerele goale.
Astfel vine mlădioasă, trupul ei frumos îl poartă,
Flori albastre are-n păru-i şi o stea în frunte poartă.“

1. Alcătuieşte o compunere în care să surprinzi portretul gingaşei mirese având în vedere partea a poemului de care aparţine, modul de expunere folosit, surprindera elementelor de portret fizic, procedee artistice şi rolul lor, împletirea realului cu fantasticul, comuniunea cu natura, sentimentele autorului.

2. Extrage din text trei cuvinte care să conţină diftong şi unul cu vocale în hiat

3. Precizează câte litere şi sunte are cuvântul: rochii

4. Precizează cum s-au format cuvintele: astfel, mlădioasă, uscat

5. Arată în enunţuri omonimia cuvântelor: poartă şi care

6. Precizează sinonimele cuvintelor: acum, astfel, noroc

7. Precizează antonimele cuvintelor: vine, frumoasă

8. Precizează rima versurilor.

9. Precizează paronimul cuvântului mână

10. Precizează din ce parte a vocabularului (fondul principal lexical sau masa vocabularului – arhaisme, regionalisme, neologisme) fac parte cuvintele: frunze, schiptru, etern, ista.

11. Identifică pleonasmul din enunţurile: Drumul se bifurcă în două. A îngheţat de frig.