Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

 

Fişă de lucru
Părţile de vorbire neflexibile,
propusă de prof. Popescu Ana-Cristina

 

Adverbul

Definiţie:
Este partea de vorbire _________ care arată o caracteristică a unei ___________________.
Determină ___________________________
Ex. Ea adormi târziu. (subliniază adv. din enunţ)
Felul adverbului: După formă: -simple: ________… -_______: devreme, niciodată…
După înţeles:
- adverbe de ______: ex.___________
- adverbe _______: ex._________________
- adverbe ________ex.  ________________
- adverbe ________ex.  ________________
- adverbe ____________: cum? unde? când?
(apar în prop. interogative)
- adverbe ________ex.  ________________
- adverbe ________ex.  ________________…
- adverbe ________ex.  ________________…
- adverbe de mod cantitative: __________
Funcţii sintactice:
- _____________________: unde?
S-a oprit aici.
- ___________________________: cum?
Vorbeşte corect.
- _________________________: când?
A sosit ieri.
- ____________________: care? Ce fel de?
Tema de azi a fost uşoară.
- ___________________: Este uşor a scrie.
(după verb copulativ)
- _______________: Fireşte că vine.
Gradele de comparaţie ale adverbului:
1. _____________: greu
2. comparativ:
- de inferioritate: __________________
- ____________: la fel de greu, tot atât de greu
- de superioritate__________________
3. ______________
- relativ: ___________: cel mai puţin greu;
- de superioritate: _________________
- superlativ: _____________________
Locuţiunile adverbiale sunt ___________ cu valoare de adverb:

Prepoziţia:

Definiţie: partea de vorbire ________ ce exprimă raportul sintactic de dependenţă în propoziţie. Ea _______are funcţie sintactică.
Feluri:
- _______: la, cu, de, în, pentru…-_______: ___(prin alăturare), _______ (prin contopire)
Prepoziţiile cer anumite cazuri:
- __________: în, pe, de… A mers la film
._________: graţie, datorită, mulţumită, conform, contrar, potrivit... - Datorită lui a venit.
- ________: asupra, contra, împotriva, în spatele, în faţa...   Mihai este împotriva lui.
Locuţiunile prepoziţionale sunt grupuri de cuvinte cu valoare de prepoziţie:

Interjecţia

Definiţie. Partea de vorbire neflexibilă prin care se exprimă senzaţii, sentimente, -________ zgomote din natură. Unele interjecţii _______ funcţii sintactice.
Felul: - interjecţii propriu-zise: -----------------
- onomatopee - _________:  buf, poc,
- sunetele scoase de animale: ____________
- de adresare: _________________
- ______________: iată, uite, hai, marş, zbâr…
Funcţii sintactice:
- _________: Cip-cirip se aude.
- ____________: Hai acasă!
- _______________: Raţa merge lipa-lipa
- _____________: Am auzit buum!
- ___________:- Zgomote de pac-pac se aud.
- ______________: E vai de el.

Conjuncţia

Definiţie: Este partea de vorbire neflexibilă ce exprimă raportul de coordonare în propoziţie şi de coord. şi  subordonare între ___________________________ unei fraze:
Felul:
- _________________: că, şi,
- ________________: ca să, fiindcă
Coordonatoare: leagă _____________propoziţii sau părţi de propoziţie de acelaşi fel
Ion şi Ioana dansau.    Am citit / şi am scris./
- coordonatoare _______________: şi, nici, precum şi
- coordonatoare _________________: dar, iar, însă, ci
- coordonatoare ______________: - ori, sau, fie
- coordonatoare _________________: deci, aşadar, prin urmare
Subordonatoare: introduc _______________________: să, că, dacă, ca să, căci, deoarece...
Locuţiunile conjuncţionale sunt __________________ cu valoare de conjuncţiedin cauză că, în timp ce