Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

Test semantică

1. Precizează paronimul cuvintelor:
provine
calitate
eminent
solidar
complement
familial
originar
acuzativ
lingurică
locaş

2. Alcătuieşte enunţuri cu omonimule cuvintelor:
ban
adunare
ascuţit
gură
paşte
îndoi
fir
corn
avans
care
o
mai
i
noi
unde

3. Dă sinonime pentru cuvinte şi expresii:

greutate
oricine
aşa

bucurie
curajos
cârd

jalnic
a pribegi
colb

clar
a relata
a cugeta

a povesti
rea
etern

a-şi lua nasul la purtare
tragere de inimă
a face din tânţar armăsar
a-l face cu ou şi cu oţet
fără margini
în rând cu lumea
de când e lumea şi pământul
a-i purta sâmbetele
a-i sări muştarul
floare la ureche.

4. Precizează antonimele cuvintelor:
greutate
aproape
alb
mic
mult
a isprăvi
a face
încet
frumos
sincer
a lega
a opri
leneş
teamă
cald
amar
frig
departe
succes
politicos

5. Arată în câteva enunţuri polisemia cuvintelor:
a trece, a bate, a cântări, a da, foc

6. Alcătuieşte enunţuri cu omofonele:
Să-i/săi
l-a/la
ia/ i-a
sau/s-au
neam/ne-am

7. Alcătuieşte enunţuri cu omografele:
acele-acele
veselă-veselă
ară-ară
mobilă-mobilă
haină-haină

8. Găseşte cuvintele care s-au format prin schimbarea valorii gramaticale (conversiune): Fetele acelea au cules zecele prin învăţătură. Cartea mea este nouă. Cititul este plăcerea tuturor elevilor.

9. Alcătuieşte familia lexicală a cuvintelor: om, a scrie, pădure, barcă, frunză
Numele şi prenumele elevului: