Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

 

Teză la limba şi literatura română, cls. a VIII-a, sem I,
prof. Ana-Cristina Popescu

 

Ce schimbătoare e la munte
Lumina; cât ai scăpăra,
Un curcubeu a-ntins o punte
Din casa mea pân-la a ta.

Şi-un gând, un gând nebun îmi vine!
- Aşa-s poeţii uneori-
Să mă avânt până la tine
Pe puntea asta de culori.

 

Cu fruntea de lumini brăzdată
Să urc tăriile cereşti
Şi când nici nu te-aştepţi, deodată
Să-ţi bat cu degetu-n fereşti...

Dar când să urc frumoasa punte
S-a dărâmat, ş-acuma norii
Au tras perdeaua către munte:
Nebuni sunt Doamne visătorii!

- Dimitrie Anghel, "Curcubeul"


Se acordă 10 p din oficiu
I. Înţelegerea textului ( 2 puncte)
1. Explică sintagma „gând nebun“ 2 p


II. Alcătuieşte o cerere (5 p) de înscriere adresată directorului Clubului Copiilor din Timişoara, prin care se solicită înscrierea la cursurile de dans modern, pe o foaie distinctă. Te numeşti Daniel/Daniela Marinescu, locuieşti în Timişoara, pe str. Trandafirilor, nr 5 şi eşti elev în cls a VIII-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“. Data redactării cererii. 18. 09. 2009 (5 p din care 3 p conţinut şi 2 p respectarea convenţilor specifice cererii).

III. Scriere despre textul literar (40 de puncte)
Într-o compunere de 15 – 20 de rânduri, prezintă trăsăturile operei lirice, având în vedere:
1. tema operei 3 p
2. mesajul operei 3 p
3. semnificaţia titlului 3 p
4. mărci ale prezenţei eului liric în poezie, cu exemple din text 4 p-(2p ca aţi pecizat cum îşi face prezenţa eul liric în text şi 2 p pentru două exemple)

5. mod de expunere 2 p
6. procedee artistice, utilizând, pentru exemplificare, secvențe din poezie, rolul procedeelor artistice în poezie, mesajul lor. 10p
7. Valoarea stilistică a verbelor din text. 4 p
8.  elemente de versificaţie: măsură, rimă, ritm 3 p
9. redactare (dacă ai aşezat corect în pag., cu aliniate compunerea 1 p, dacă te-ai exprimat corect 3 p, dacă nu ai greşeli de ortografie 2 p, dacă ai scris citeţ 1 p, dacă ai cel puţin 15 rânduri 1 p)


IV Limba română 43 p

  1. Transcrie din text: un cuvânt derivat, un cuvânt care să conţină diftong, un cuvânt compus prin contopire, un cuvânt format prin scimbarea valorii gramaticale, precizează câte sunete are cuv schimbătoare 5 p
  2. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate şi scrise cu bold un curcubeu, casa mea, pân-la, au tras, puntea s-a dărâmat 5 p
  3. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate şi scrise cu bold: aşa-s, perdeaua, lumina, acuma, puntea asta, 5 p
  4. (5 p) Transcrie din text un predicat nominal,1 p sublinează numele predicativ 1 p, fă expansiunea acestuia într-o propoziţie corespunzătoare precizând felul ei 3p
  5. Se dau următoarele cuvinte: sublinia, preşcolar, inegal, omucidere, vreodată.
  1. despărţiţi în silabe cuvintele 5 p
  2. arătaţi cum s-au format cuvintele 5 p
  1. Alcătuiţi propoziţii în care să aveţi:

 adjectiv provenit din verb la participiu, adjectiv provenit din verb la gerunziu, adj. provenit din pronume, Adverb provenit din adj, prepoziţie provenită din adv. 5 p

  1. Dă exemple de: 8 p: un adjectiv compus prin contopire , un adjectiv compus prin alăturare, un pronume compus prin contopire, un verb compus prin contopire, un adverb compus prin alăturare, o intertjecţie compusă prin alăturare, o prepoziţie compusă prin contopire, un substantiv compus prin alăturare