Test :
prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu
 

Test nuvela Popa Tanda, I. Slavici, SB, PR, AT, cls a VIII-a

„...Chiar de la început, părintele Trandafir a înţeles un lucru: cum că în Butucani era mai bine decât în Sărăceni. Oamenii aveau câte ceva; iară de unde este poţi lua. În Sărăceni însă toate încuietorile erau de lemn. Şi apoi părintele judeca: popa face treaba satului, iar satul să îngrijească de traista popii...
„Câtă vreme vor fi sărăcenii leneşi, ei vor rămânea săraci şi eu flămând!“ Îşi puse dar în gând ca să facă din poporenii săi oameni harnici....“
(Popa Tanda, Ioan Slavici)

1. Scoate ideea principală din ultimul paragraf al textului.

2. Ce moment al subiectului este surprins în acest fragment?

3. Precizează tipul de caracterizare prin care este prezentat părintele Trandafir în primul paragraf al textului.

4. Demonstrează că textul citat apaţine unei nuvele.

5. Precizează modul de expunere întâlnit în acest paragraf: „Câtă vreme vor fi sărăcenii leneşi, ei vor rămânea săraci şi eu flămând!“.

6. Care este perspectiva naratorului asupra faptelor şi personajului (este un narator obiectiv sau este marcat afectiv)

7. Transcrie o structură prin care este prezentat satul Sărăceni.

8. Transcrie din text un epitet.

9. Ce funcţie sintactică au cuvintele subliniate: părintele, săraci, harnici

10. Realizează expansiunea părţilor de propoziţie identificate la exerciţiul 9 în propoziţiile subordonate coespunzătoare.

11. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor: săi, câte ceva, însă, toate, apoi, îşi

12. Se dau următoarele fraze, subliniază predicatele, încercuieşte elementele de legătură, delimitează propoziţile şi precizează felul lor:
a.) Părerea mea este că solistul munceşte mult şi că succesul lui este sigur, spuse compozitorul.
b) Probabil va veni, dar e bine să ne aşteptăm la întârziere.
c) Dulapul care este în camera ta este prea mare şi trebuie să-l mutăm în altă cameră ce e mai încăpătoare.
d) Să înveţi înseamnă să şti.