Lecţii : prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu

- Sintaxa

Se ocupă cu studiul părţilor de propoziţie şi al propoziţiilor într-o frază.

Prop. principale nu depind de altă propoziţie, prop. secundare depind de alte propoziţii. Prop. subordonate depind de prop. regente. Coordonarea se poate realiza între propoziţii de acelaşi fel: prin virgulă (juxtapunere); prin conjuncţii coordonatoare copulative, disjunctive, adversative, conclusive – şi, dar, iar, însă, ci, sau, ori, fie, deci, aşadar. Prop. subordonatoare sunt introduse de conj. Subordonatoare: că, să, dacă, căci, deşi, dacă, ca să; pron. Şi adj. pron. Relative şi nehotărâte: care, oarecare; adverbe relative şi nehotărâte: unde, cum, când, oriunde, oareunde.

Prop. pot fi:

Necircumstanţiale:
1. Predicativă (PR)  ţine loc de nume predicativ pentru verbul copulativ din regentă.
Problema este cine vine.
2. Subiectivă (SB)  ţine loc de subiect pt. prop. regentă. Se zice că nu vine.
3. Atributivă (AT)  (care? Ce fel de?); Am citit o carte care îmi place.
4. Completivă directă (CD)  (pe cine? Ce?),  după un vb. Tranzitiv; Am hotărât ce facem.
5. Completivă indirectă (CI)  Mă gândesc ce voi face. (la ce mă gândesc?).

Circumstanţiale:
1. Prop. circum. De loc sau locală (CL)  (unde?) Merg unde eşti tu.
2. Prop. circum. De timp sau temporală (CT)  (când?) Când nu te aştepţi, atunci vine.
3. Prop. circum. De mod sau modală (CM)  (cum?) Aleargă cum poate.
4. Prop. circum. De cauză sau cauzală (CZ)  (din ce cauză?) Învaţă, fiindcă are teză.
5. Prop. circum. De scop  sau finală (CS)  (cu ce scop?) Du-te ca să vezi.
6. Prop. circum. Condiţională (CDŢ)  (cu ce condiţie?) Vei reuşi, dacă înveţi.
7. Prop. circum . concesivă (CV)  (în ciuda cărui fapt?)  Vino, deşi e târziu.
8. Prop. circum. Consecutivă (CNS)  (care este urmarea faptului că?) A mers mult, încât a obosit.

Contragerea este procedura prin care o propoziţie este înlocuită cu partea de propoziţie corespunzătoare. Mă hotărăsc să învăţ.  Mă hotărăsc a învăţa. Expansiunea constă în transformarea unei părţi de propoziţie în propoziţia corespunzătoare.

Prop. incidentă se izolează între virgule şi reprezintă o comunicare suplimentară. Învăţ, spune ea.

 

1 – Fonetica
7 – Articolul
12 – Prepoziţia
8 – Adjectivul
13 – Interjecţia
3 – Semantica
9 – Numeralul
14 – Conjuncţia
4 – Morfologia
10 – Pronumele
15 – Sintaxa
   
   
Lecţii realitate de
prof. Popescu Ana-Cristiuna.