Lecţii : prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu

- Pronumele

Este pertea de vorbire flexibilă care ţine locul unui substantiv.

Felul pronumelui:

1. Pronume personal - desemnează persoane şi are forme pentru toate trei persoanele, singular şi plural: eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele caz nominativ; la acuzativ şi dativ se folosesc atât formele accentuate, cât şi cele neaccentuate: pe mine (f. acc. Ac.), mă, m- (f. neacc. Ac.); mie (f. acc. D ), îmi, mi (f. neacc. D). Alte forme a pron. pers. sunt dânsul, dânşii.

2. Pronumele personal de politeţe  are forme doar pentru persoana a II-a şi a III-a: dumneata

3. Pronumele reflexiv: f. accentuate: sie, sieşi  D, sine  Ac.; f. neaccentuate: îşi, şi  D, se  Ac. La persoana I şi a II-a se folosesc formele neaccentuate ale pronumelui personal  pron. reflexiv are aceeaşi persoană şi număr cu verbul: Tu te îmbraci.-p. reflexiv, El te îmbracă.  p. personal

4. Pronumele şi adjectivul pronominal de întărire: masculin (însumi, însuţi, însuşi, înşine, înşivă, înşişi), feminin (însămi, însemi, însăţi, înseţi, însăşi, înseşi, însene, însevă, însele). Când determină un substantiv devine adjectiv pronominal, se acordă cu acesta în gen număr şi caz, îndeplineşte funcţia sintactică de atribut adjectival.

5. Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv  înlocuieşte numărul posesorului şi al obiectului posedat.
Un posesor şi un singur obiect posedat: al meu, a mea, a ta, al tău, al său, a sa.

Un posesor şi mai multe obiecte posedate: ai mei, ai tăi, ale mele, ale tale, ai săi, ale sale.
Mai mulţi posesori şi un singur obiect posedat: al nostru, al vostru, a noastră, a voastră.
Mai mulţi posesori şi mai multe obiecte posedate: ai noştri, ai voştri, ale noastre, ale voastre.
Obs. Pron. ai lor nu este posesiv, ci personal.

6. Pronumele şi adjectivul pronominal demonstrativ: - de apropiere (acesta, ăsta, cestălalt); - depărtare (acela, ăla, celălalt); - de identitate (acelaşi, aceeaşi); adj. pron. dem. acel elev.

7. Pronumele şi adjectivul pron. interogativ  introduce prop. interogative  cine? care? ce? cât?
Caz N. Cine merge acolo?; Care vine?
Caz Ac. Pe cine aştepţi?; Pe care ai ascultat?
Caz D. Cui i-ai dat caietul?; Căruia i-ai dat notă?
Caz G. Al cui e caietul?; Al căruia e penarul?

8. Pron. şi adj. pronominal relativ: Pronumele relativ face legătura între propoziţia subordonată şi regenta ei şi au aceeaşi formă ca şi pronumele interogative. (Floarea care îmi place e ghiocelul.)

9. Pronumele şi adjectivul pronominal negativ apare în prop. negative: nimic, nimeni, nici unul, nicio

10. Pron. şi adj. pron. nehotărât  nu indică precis obiectul înlocuit: unul, altul, oricine, fiecare.

 

1 – Fonetica
7 – Articolul
12 – Prepoziţia
8 – Adjectivul
13 – Interjecţia
3 – Semantica
9 – Numeralul
14 – Conjuncţia
4 – Morfologia
10 – Pronumele
15 – Sintaxa
   
   
Lecţii realitate de
prof. Popescu Ana-Cristiuna.