Lecţii : prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu

- Semantica

Se ocupă cu sensurile cuvintelor.

Cuvinte monosemantice cu un singur înţeles (hard).

Cuvinte polisemantice  cu mai multe înţelesuri (a trece: El trece strada.-traversează; Profesorul trece o notă în catalog.- pune; A trecut în nefiinţă.-a decedat; A trecut apa.- a înotat; A trecut clasa.- a promovat; A trecut şi peste acest lucru.- a depăşit; A trecut pe la ei.- i-a vizitat; A trecut un an.  s-a dus)

Sensul cuvintelor:
- sensul propriu: Am cules o floare.
- sensul figurat: Este în floarea vârstei.

Sinonimele sunt cuvintele cu formă diferită şi cu sens identic: (a alerga  a fugi).

Antonimele sunt cuvintele cu sens opus: (rece  cald).

Omonimele sunt cuvitele cu aceeaşi formă şi cu sens diferit: (sare - El sare coarda. Eu pun sare în mâncare).

Omofonele (ortograme) sunt cuvinte ce se pronunţă la fel dar se ortografiază diferit: (neam, ne-am).

Omografele sunt cuvintele ce au aceeaşi formă dar care accentuate diferit au alt sens: (lúngi-lungí).

Paronimele sunt cuvinte cu formă asemănătoare: (orar-oral; oroare-eroare; familial-familiar).

Pleonasmul este o greşeală de exprimare: (Coboară în jos. Înoată în apă. Aterizează la sol.).

Calamburul e alcătuit din omonime: (Mama ta de-i vie/Spune-i ca să vie/Pân' la noi la vie.)

 

1 – Fonetica
7 – Articolul
12 – Prepoziţia
8 – Adjectivul
13 – Interjecţia
3 – Semantica
9 – Numeralul
14 – Conjuncţia
4 – Morfologia
10 – Pronumele
15 – Sintaxa
   
   
Lecţii realitate de
prof. Popescu Ana-Cristiuna.