Lecţii : prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu

- Conjuncţia

Definiţie: Este partea de vorbire neflexibilă ce exprimă raportul de coordonare în propoziţie şi de coord. şi  subordonare între prop. unei fraze:

Felul:
- simple: că, şi,
- compuse: ca să, fiindcă

Coordonatoare: leagă două propoziţii sau părţi de propoziţie de acelaşi fel
Ion şi Ioana dansau.  Am citit / şi am scris./
- coordonatoare copulative: şi, nici, precum şi
- coordonatoare adversative: dar, iar, însă, ci
- coordonatoare disjunctive: - ori, sau, fie
- coordonatoare conclusive: deci, aşadar, prin urmare
Subordonatoare: introduc diferite tipuri de subordonate: să, că, dacă, ca să, căci, deoarece...
Locuţiunile conjuncţonale: din cauză că.

 

1 – Fonetica
7 – Articolul
12 – Prepoziţia
8 – Adjectivul
13 – Interjecţia
3 – Semantica
9 – Numeralul
14 – Conjuncţia
4 – Morfologia
10 – Pronumele
15 – Sintaxa
   
   
Lecţii realitate de
prof. Popescu Ana-Cristiuna.