Lecţii : prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu

- Substantivul

Substantivul este partea de vorbire flexibilă care denumeşte fiinţe, lucruri, etc. (dulap).


Felul substantivului: comune (apă), proprii (Ana, Caransebeş), simple (pâine), compuse (floarea-soarelui, untdelemn), colective  au forma de singular la înţeles de plural (tufiş, stol), mobile  care îşi formează femininul de la masculin (lup- lupoaică, elev - elevă), epicene  care au o singură formă pentru masculin şi feminin (elefant, crocodil), defective de plural (aur, grâu), defective de singular (ochelari, icre).

Genul subst. : masculin (un, doi- băiat), feminin (o, două- elevă), neutru (un, două-  tablou)

Cazurile substantivului: O să trec substantivul pădure pe la toate cazurile şi  fc. sintactice.

Nominativ:
- subiect: Pădurea are farmec. (cine?, ce?)
- nume predicativ: Brazii devin pădure deasă la maturitate. (după un verb copulativ)
- atribut substantival apoziţional: Ea, pădurea, îmi place. (care?)

Acuzativ:
- compl.  direct: Am văzut o pădure. (pe cine? ce?)
- compl. indirect: Mă gândesc (la) pădurea de brad. (cu cine?, cu ce?, de la cine?, de la de?, pentru cine?, pentru ce?, la cine?, la ce?, despre cine?, despre ce?)
- compl.  de agent: Izvorul este ascuns (de) pădure.
- compl. circum. de loc: Mă aflu (în) pădure. (unde?)
- compl. circumstanţial de mod: Scrie subiectul legendei (fără) pădurea misterioasă. (cum?)

- complement circumstanţial de timp: Cu pădurea apăru poezia. (când?)
- complement circumstanţial de cauză: A devenit poet de la pădure. (din ce cauză?)
- complement circumstanţial de scop: A mers în excursie (pentru) pădure. (cu ce scop?)
- atribut substantival prepoziţional: Poveştile (despre) pădure îmi plac. (care?, ce fel de?)
- nume predicativ: Ciupercile sunt (de) pădure.

Dativ: (cui?)
- complement indirect: Maria a scris o poezie pădurii.
- nume predicativ: Grădina este (aidoma) pădurii.
Genitiv: (a, ai, al, ale cui?)
- atribut substantival genitival: Murmurul pădurii mă îndeamnă la visare.
- nume predicativ: Copacii sunt ai pădurii.
- subst. în G mai poate îndeplini şi alte funcţii sintactice (ex. CCT: (Din timpul) pădurilor trăiesc legendele; coml. circ. de cauză: (Din cauza) pădurii s-a rătăcit.)


Vocativ  nu are funcţie sintactică

Substantivele în vocativ se izolează prin virgulă de restul propoziţiei. Ex. Pădureo, spune-mi povestea cu zâne.

Forma pe care o ia substantivul în diferite cazuri se numeşte declinare.

Locuţiunile substantivale sunt grupuri de cuvinte ce au înţelesul unui subst. : părere de rău  regret.

 

1 – Fonetica
7 – Articolul
12 – Prepoziţia
8 – Adjectivul
13 – Interjecţia
3 – Semantica
9 – Numeralul
14 – Conjuncţia
4 – Morfologia
10 – Pronumele
15 – Sintaxa
   
   
Lecţii realitate de
prof. Popescu Ana-Cristiuna.