Lecţii : prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu

- Prepoziţia :

Definiţie: partea de vorbire neflexibilă ce exprimă raportul sintactic de dependenţă în propoziţie. Ea nu are funcţie sintactică.
Feluri:
- simple: la, cu, de, în, pentru…-compuse: de la (prin alăturare), despre, deasupra (prin contopire)
Prepoziţiile cer anumite cazuri:
- acuzativ: în, pe, de… A mers la film.
- dativ: graţie, datorită, mulţumită, conform, contrar, potrivit... - Datorită lui a venit.
- genitiv: asupra, contra, împotriva, în spatele, în faţa...   Mihai este împotriva lui.

Locuţiunile prepoziţionale: în faţa.


 

1 – Fonetica
7 – Articolul
12 – Prepoziţia
8 – Adjectivul
13 – Interjecţia
3 – Semantica
9 – Numeralul
14 – Conjuncţia
4 – Morfologia
10 – Pronumele
15 – Sintaxa
   
   
Lecţii realitate de
prof. Popescu Ana-Cristiuna.