Lecţii : prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu

- Interjecţia

Definiţie. Partea de vorbire neflexibilă prin care se exprimă senzaţii, sentimente, imită zgomote din natură. Unele interjecţii pot avea funcţii sintactice.

Felul: - interjecţii propriu-zise: vai, of…
- onomatopee - imită zgomote din natură: buf, poc,
- sunetele scoase de animale: cip-cirip, cu-cu
- de adresare: măi, mă, bre…
- predicative: iată, uite, hai, marş, zbâr…

 


Funcţii sintactice:
- subiect: Cip-cirip se aude.
- predicat verbal: Hai acasă!
- complement circumstanţial de mod: Raţa merge lipa-lipa
- complement direct: Am auzit buum!
- atribut interjecţional: - Zgomote de pac-pac se aud.
- nume predicativ: E vai de el.

 

1 – Fonetica
7 – Articolul
12 – Prepoziţia
8 – Adjectivul
13 – Interjecţia
3 – Semantica
9 – Numeralul
14 – Conjuncţia
4 – Morfologia
10 – Pronumele
15 – Sintaxa
   
   
Lecţii realitate de
prof. Popescu Ana-Cristiuna.