Lecţii : prof. Ana-Cristina POPESCU
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 - Oţelu Roşu

- Numeralul

Este partea de vorbire flexibilă care arată un număr.


Felul numeralului:

1. cardinal:
a. propriu-zise: unu (simple), treizeci (compuse)
b. multiplicative: înzecit, însutit
c. distributive: câte unu, câte doi
d. adverbiale: de două ori, de patru ori
e. colective: tustrei, tuspatru, toţi cinci
f. fracţionare: o doime, două pătrimi, trei procente

2. ordinale (arată ordinea): primul, al doilea, a treia, cel de-al doilea
Numeralul poate îndeplini funcţia sintactică de: subiect, nume predicativ, complement, atribut. Când răspunde la întrebările (câţi? câte? care? ce fel de?) şi determină un substantiv îndeplineşte funcţia sintactică de atribut adjectival: Doi elevi se joacă.


 

1 – Fonetica
7 – Articolul
12 – Prepoziţia
8 – Adjectivul
13 – Interjecţia
3 – Semantica
9 – Numeralul
14 – Conjuncţia
4 – Morfologia
10 – Pronumele
15 – Sintaxa
   
   
Lecţii realitate de
prof. Popescu Ana-Cristiuna.