Ana-Cristina POPESCU
Vine, Vine Primăvara
 

- Notă: pe parcursul scenetei sunt adăugate câteva cântecele, două din folclorul popular

 

Povestitor:
Azi în câmp s-au adunat
Toate florile la sfat,
Se gătesc de sărbătoare
Primăvara-i pe ogoare.

Cântec:
Vine, vine primăvara,
Înfloreşte toată ţara,
Floricele pe câmpii
Hai să le-adunăm copii!

Ghiocelul:
Eu mi-am ţesut haină albă,
Mi-am scos capul din zăpadă,
De la ea am învăţat
Să fiu pur, să fiu curat.
Azi sub soare strălucesc,
Câmpul eu împodobesc,
Printre iarbă strălucesc
Şi ghiocel mă numesc.

Cântec:
Creşte, creşte iarba verde,
Ciocârlia-n munţi se pierde,
Mieii zburdă pe câmpii,
Haide să-i vedem copii!

Toporaşul:
Azi lumina am cunoscut,
Toporaş prin iarbă ascuns,
Am văzut şi păsărele,
Sturzi, berze şi rândunele,
Toate imnuri îmi înalţă,
Iar natura prinde viaţă,
Peste tot e sărbătoare,
Apă vie prin izvoare.

Cântec:
Cântă, cântă toată făptura
Că a înverzit natura,
Primăvara a sosit,
Tot pământu-i fericit.

Lăcrimioară:
Azi o fată-n joc m-a rupt,
Prin cosiţă-i m-a ţesut,
Floricele albe i-am dat,
Sufletul i-am mângâiat.
Lăcrimioară mă numesc
Şi sufletul veselesc,
Flori, surate vă bucuraţi,
Azi suntem lumii-mpăraţi!

Cântec:
Ţese, ţese floriceaua,
Înflorit-a iară ţara,
Culori multe pe câmpii
Ca să le-adunăm copii.

Laleaua:
Câte haine mi-am ţesut,
Căci doar lalea sunt,
Cu zambila mă întrec
Şi sub soare îmi petrec.

Cântec:
Râde, cântă clopoţelul,
Vântul, apa, lin doineşte,
Haide să cântăm copii
Primăvara-i pe câmpii!

Clopoţel:
Clopoţel eu mă numesc
Şi cu glasu-mi eu doinesc
Cristalin când bate vântul
Şi mângâie tot pământul.

Povestitorul:
Panseluţe, toporaş,
Narcise, trei fraţi pătaţi,
Toată lumea aţi vestit
Azi când câmpul a-nverzit,
Când pădurea a-nfrunzit,
Când vântul nu-i răguşit,
Când izvoarele doinesc
Şi păsărelele ciripesc.

Cântec:
Saltă, saltă căprioara,
Că a înverzit iar ţara,
Hai să ne jucăm copii
Săltând cu toţi pe câmpii.

Animalele:
Haideţi şi noi căprioare,
Iepraşi, voi rozătoare,
Mieluşei în sus săltaţi,
Cu toţii vă bucuraţi.

Povestitorul:
Azi câmpia a înverzit,
Vântul bate liniştit,
Păsărele ciripesc,
Primăverii, imn doinesc.

Cântec:
Mândră, mândră primăvară
Bun venit la noi în ţară!
Băieţi, fete, voi copii,
Jucaţi hora pe câmpii.

Povestitorul:
Totul prinde iarăşi viaţă,
Fetele cântă în pridvor,
Floricele pe ogor
Şi băieţii în jocul lor.

Cântec din folclorul popular:
Frunză verde măierană (la, la, la...)
Mânră mi's că-s bănăţană (la, la, la...)
Cu ochi negrii, gură mică (la, la, la...)
Şi cu glas de rândunică (la, la, la...)
Din câmpie şi livezi (la, la, la...)
Valea Bistrei dac-o vezi (la, la, la...)
Satele-s ca florile (la, la, la...)
Când răsare soarele. (la, la, la...)
Bistra apă curgătoare (la, la, la...)
Mână-ţi apele la vale (la, la, la...)
Şi alină-ţi murmurul (la, la, la...)
Până-ţi cânt eu cântecul (la, la, la...)

Povestitorul:
Acum apa a-ncetat
Cântecul, de au cântat
Fetiţele-n primăvară,
Mândre ca o lăcrimioară.

Povestitor:
Altele cântă-n bătătură
Şi bădiţa mi le fură
Că azi este primăvară
Şi e veselie-n ţară.

Cântec din folclorul popular:
Băgişorul meu de prin Banat,
Eu pe tine de mult te-am aşteptat,
Să mă joci în sărbători (la, la, la...)
Cu cătrânţa mea cu flori (la, la, la...)
Legăna-m-aş bage legăna,
Cum se leagănă în pom frunza,
Legăna-m-aş ca bujorul (la, la, la...)
Pe braţele cui mi dorul (la, la, la...)
Nu ştiu bage, bage cum nu şti,
Cât e de bine omul a iubi,
Ai face din noapte zi (la, la, la...)
Şi pe la mine ai veni. (la, la, la...)

Povestitorul:
Astăzi câmpul a-nverzit,
Tot pământu-i fericit,
Copii cântă, florile cresc,
Mâţişorii-nmuguresc.
Primăvara-i pe câmpie
Şi în suflet bucurie
Totul zâmbeşte a viaţă,
A speranţă şi verdeaţă.

Din codrii încetişor răsună
Vântul, apa de izvor,
Insectele-n jocul lor
Se-ntreceau cântând în zbor.
Rândunele, cocostârci,
Ciocârlia cânta-n lunci,
Toate din flaut doinesc,
Primăvara o vestesc.

Toţi:
Mândră, mândră primăvară,
Bun venit la noi în ţară!

Scenetă compusă de
Ana-Cistina Popescu